Blog Bölüm

TTB 2020 LABORATUVAR FİYAT LİSTESİ

İŞLEMBİRİMFİYAT LİSTESİ
ACE (Angiotensin Converting Enzyme)30274,2
ACTH (Adrenokortikotropik hormon)23210,22
Adacık antikoru (ICA)25228,5
Adenovirus IgA20182,8
Adenovirus IgG20182,8
Adenovirus IgM20182,8
Adenozin deaminaz15137,1
Aktif Vitamin B-12 düzey tayini35319,9
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)763,98
Aktive pıhtılaşma zamanı (ACT)982,26
Aktive protein C rezistansı24219,36
Alanin aminotransferaz (ALT, SGPT)545,7
Albümin327,42
Albümin, BOS982,26
Aldolaz982,26
Aldosteron23210,22
Alfa subunit PGH23210,22
Alkalen fosfataz (ALP)545,7
Alkalen fosfataz, ısı rezistans testi1091,4
Alkalen fosfataz, izoenzim elektroforezi35319,9
Alkalen fosfataz, kemik spesifik14127,96
Alkol (etanol), serumda15137,1
Alüminyum (AAS ile)40365,6
Amilaz545,7
Amilaz, pankreatik873,12
Aminoasit profili, kantitatif (HPLC)30274,2
Aminolevulinik asit (ALA)15137,1
Amip antikoru, IHA12109,68
Amitriptilin23210,22
Amobarbital23210,22
Amonyak1091,4
ANA Profil-8 (dsDNA, RNP, SM, SS-A, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1)60548,4
ANA Profil-12 (dsDNA, RNP(A, C, 70), SM, SS-A (60), SS-A (52), SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1, Nucleosom, Histon, PO)90822,6
ANA Profil-25 (nucleosom, dsDNA, histon, SM, RNO 68 D/A/C, SM/RNP, SS-A, Trim21, SS-B, Scl-70, Ku, PM/Scl, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, ribosom, CENP A/B, PCNA, SP100, gb210, M2 recombinant, M2 native, F-actin)1601462,4
Androstenedion20182,8
Anjiyotensin II23210,22
Anti A763,98
Anti adrenal antikor (IFA)25228,5
Anti B763,98
Anti beta-2 glikoprotein IgA20182,8
Anti beta-2 glikoprotein IgG20182,8
Anti beta-2 glikoprotein IgM20182,8
Anti CMV IgG16146,24
Anti CMV IgM16146,24
Anti ds DNA20182,8
Anti düz kas antikoru (ASMA)20182,8
Anti endomisyum IgA18164,52
Anti endomisyum IgG18164,52
Anti-F-Actin IgA25228,5
Anti fosfatidilserin IgA25228,5
Anti fosfatidilserin IgG25228,5
Anti fosfatidilserin IgM25228,5
Anti-fosfolipid IgG20182,8
Anti-fosfolipid IgM20182,8
Anti-fosfotidilserin/protrombin kompleks IgG30274,2
Anti-fosfotidilserin/protrombin kompleks IgM30274,2
Anti GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikoru)0
Anti gangliozid IgG panel (en az 7 antijen) (Sulfatid, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b)35319,9
Anti gangliozid IgM panel (en az 7 antijen) (Sulfatid, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b)35319,9
Anti gliadin IgA18164,52
Anti gliadin IgG18164,52
Anti glomerül bazal membran20182,8
Anti HAV IgG15137,1
Anti HAV IgM15137,1
Anti HBc IgG15137,1
Anti HBc IgM15137,1
Anti HBe15137,1
Anti HBs12109,68
Anti HCV20182,8
Anti HDV20182,8
Anti Hepatit E (HEV)20182,8
Anti HIV 1+220182,8
Anti HIV 1+2+p24 antijen30274,2
Anti hu transglutaminaz IgG (h-t TG IgG)25228,5
Anti hu transglutaminaz IgA (h-t TG IgA)25228,5
Anti İntrinsik Faktör (İntrinsik Faktör Antikoru)35319,9
Anti kalp kası antikoru23210,22
Anti kardiyolipin IgG (anti-fosfolipid IgG)20182,8
Anti kardiyolipin IgM (anti-fosfolipid IgM)20182,8
Anti LKM20182,8
Anti mitokondriyal antikor20182,8
Anti mitokondriyal antikor, tip M-230274,2
Anti Mullerian hormon (AMH)30274,2
Anti nötrofil sitoplazmik, c ANCA20182,8
Anti nötrofil sitoplazmik, p ANCA20182,8
Anti nükleer antikor (ANA)18164,52
Anti nükleer antikor (ANA), (IFA)20182,8
Anti nükleer antikor (ANA), (IFA) titre30274,2
Anti paryetal hücre antikoru (APCA)20182,8
Anti retikülin antikor23210,22
Anti Rubella IgG16146,24
Anti Rubella IgM16146,24
Anti Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA IgA)15137,1
Anti Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA IgM)15137,1
Anti skin antikor23210,22
Anti SLA20182,8
Anti sperm antikoru (ASA) , direkt (MAR testi)20182,8
Anti sperm antikoru (ASA) , indirekt20182,8
Anti testis antikoru25228,5
Anti tiroglobulin18164,52
Antibiyotik duyarlılık, disk difüzyon873,12
Antibiyotik duyarlılık, E test (her biri)873,12
Antibiyotik duyarlılık, fungal (her biri)15137,1
Antibiyotik duyarlılık, MIC (her biri)982,26
Antibiyotik duyarlılık, mycobacterium tuberculosis, otomatize (her biri)1091,4
Antidiüretik hormon (ADH)23210,22
Antijen arama, Boğaz (Strep A)1091,4
Antijen arama (neisseria gonorrheae, helikobakter pilori, RSV, chlamydia, her biri)18164,52
Antijen arama, dışkı (adenovirüs, rotavirüs, entamoeba histolytica, cryptosporidium, giardia, her biri)16146,24
Antiplazmin, alfa-218164,52
Alfa-1 antitripsin23210,22
Antitrombin III20182,8
Apolipoprotein (A, B) (her biri)1091,4
Apolipoprotein E, fenotip tayini60548,4
Aril sülfataz18164,52
Arsenik (AAS ile)40365,6
Asetaminofen (Parasetamol)20182,8
Asetil salisilik asit (Aspirin)15137,1
Aspirin direnç testi36329,04
Asetilkolin reseptör antikoru (AChR)23210,22
Asit fosfataz763,98
Asit glukoprotein, alfa-1 (orosomukoid)15137,1
Askaris lumbrikodes antikoru30274,2
ASO, kantitatif982,26
Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)545,7
Aspergillus (Galaktomannan) antijen28255,92
Aspergillus fumigatus antikoru IgA25228,5
Aspergillus fumigatus antikoru IgG25228,5
Aspergillus fumigatus antikoru IgM25228,5
Astrovirus antijeni (dışkıda)28255,92
Atriyal natriüretik faktör25228,5
B-cross laps23210,22
Bakır (AAS ile)25228,5
Bakır (kolorimetrik)1091,4
Barbitürik asit ve türevleri23210,22
Bartonella henselae IgG30274,2
Bartonella henselae IgM30274,2
Bence Jones proteini, elektroforetik25228,5
Benzol23210,22
Bikarbonat545,7
Bilirubin, direkt327,42
Bilirubin, total327,42
Biyotinidaz aktivitesi763,98
Bizmut (AAS ile)40365,6
Blastomikoz antikoru20182,8
Bordetella pertussis IgA20182,8
Bordetella pertussis IgG20182,8
Bordetella pertussis IgM20182,8
Borrelia burgdorferi IgG20182,8
Borrelia burgdorferi IgM20182,8
BOS protein elektroforezi40365,6
Boyalı mikroskopik inceleme, Gram, metilen mavisi, ARB, indian ink vd (her biri)436,56
Boyasız mikroskopik inceleme, basit, karanlık saha (her biri)436,56
Brain natriüretik faktör (pro BNP serum)45411,3
Brucella aglutinasyon, slide (Rose Bengal)654,84
Brucella aglutinasyon, tüp (Coombs)1091,4
Brucella aglutinasyon, tüp (Wright)982,26
Brucella IgG18164,52
Brucella IgM18164,52
BTA-STAT Mesane tümör antijeni30274,2
Büyüme hormonu (GH)23210,22
C reaktif protein, kantitatif982,26
C-peptit15137,1
C1 inaktivatör (C1 esteraz inhibitörü)20182,8
C1 Esteraz Inhibitör Aktivitesi30274,2
CA 12523210,22
CA 15-323210,22
CA 19-923210,22
CA 5023210,22
CA 72-423210,22
CD4-CD8 (panele ilave edilen her bir parametre için birimin yarısı eklenir)20182,8
CH 5023210,22
Chlamydia antijeni20182,8
Chlamydia pneumonia IgA18164,52
Chlamydia pneumonia IgG18164,52
Chlamydia pneumonia IgM18164,52
Chlamydia trachomatis IgA18164,52
Chlamydia trachomatis IgG18164,52
Chlamydia trachomatis IgG, IFA20182,8
Chlamydia trachomatis IgM18164,52
Chlamydia trachomatis IgM, IFA20182,8
Civa40365,6
Clostridium difficile toksin A,B25228,5
Clopidogrel Etkinliği (plavix)35319,9
CMV DNA PCR1251142,5
CMV IgG16146,24
CMV IgG avidite20182,8
CMV IgM16146,24
Coombs testi, direkt (IgG)763,98
Coombs testi, direkt (polispesifik)763,98
Coombs, direkt545,7
Coombs, indirekt982,26
Cross match545,7
Cyclic citrullinated peptit antikoru (anti-CCP)23210,22
Cyfra21-130274,2
Çinko (AAS ile)25228,5
Çinko (kolorimetrik)1091,4
ÇOK UZUN ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ70639,8
D-3 hidroksibutirat (Diyabetik ketosis ölçüm testi)15137,1
D-dimer (kalitatif)12109,68
D-dimer (kantitatif)20182,8
Dansite (mayi)327,42
Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S)20182,8
Demir873,12
Demir bağlama kapasitesi12109,68
Deoksikortizol, 11-23210,22
Deoksipridinolin20182,8
Desmoglein 130274,2
Desmoglein 330274,2
Deri kazıntısında mantar arama436,56
Dışkıda hazım763,98
Dışkıda parazit, manuel (amip, giardia, parazit aranması)436,56
Dışkıda yağ tayini (kalitatif)15137,1
Dışkıda yağ tayini (kantitatif)40365,6
DNA (PCR) (herbiri)1251142,5
Difteri IgG20182,8
Dihidrotestosteron30274,2
Doku plazminojen aktivatör (TPA)23210,22
Doku transglutaminaz antikoru IgA25228,5
Doku transglutaminaz antikoru IgG25228,5
Donmuş normal plazma hazırlanması45411,3
Donmuş taze plazma hazırlanması50457
Down sendromu entegre test (PAPP-A, free beta HCG, AFP, estriol, inhibin A)60548,4
Down sendromu ikili tarama testi (PAPP-A, free beta HCG) (1. trimester tarama testi)33301,62
Down sendromu üçlü tarama testi (beta HCG, alfa fetoprotein, estriol)30274,2
Dörtlü tarama testi40365,6
DR-70 Tümör Belirteci40365,6
E. coli Verotoksin antijeni (dışkıda)25228,5
EBV EA20182,8
EBV EBNA IgG16146,24
EBV EBNA IgM16146,24
EBV heterofil antikor (Paul Bunnell)763,98
EBV VCA IgG20182,8
EBV VCA IgM20182,8
Echovirus IgA25228,5
Echovirus IgG25228,5
Echovirus IgM25228,5
Ekinokok IgG22201,08
Ekinokok hemaglütinasyon (Kist hidatik hemaglütinasyon)12109,68
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (ENA) , tarama25228,5
Endotelin-I40365,6
Entamobea histoplitika antijeni (dışkıda)18164,52
Enterovirus IgA25228,5
Enterovirus IgG25228,5
Enterovirus IgM40365,6
Eozinofil katyonik protein (ECP)25228,5
Epinefrin20182,8
Eritropoetin23210,22
Eritrosit süspansiyon hazırlanması45411,3
Eritrosit yıkama15137,1
Esrar (idrarda)12109,68
Estradiol (E2)20182,8
Estriol (E3)20182,8
Estrojen reseptör tayini60548,4
Ethosüksimid1091,4
Faktör II (protrombin)20182,8
Faktör IX (PTC veya Christmas)20182,8
Faktör V (proakselerin, labil faktör)20182,8
Faktör VII (prokonvertin, stabil faktör)20182,8
Faktör VIII20182,8
Faktör VIII ile ilişkili antijen23210,22
Faktör VIII inhibitörü45411,3
Faktör X (Stuart Faktör)20182,8
Faktör XI (PTA)20182,8
Faktör XII (Hageman)20182,8
Faktör XIII20182,8
Fenol15137,1
Ferritin15137,1
Fetal fibronektin (fFN)40365,6
Fetoprotein, alfa (AFP)20182,8
Fibrin yıkım ürünleri30274,2
Fibrinojen982,26
Fibronektin20182,8
Florür763,98
Folik asit15137,1
Follikül stimülan hormon (FSH)15137,1
Fosfoheksoz izomeraz15137,1
Fosfor436,56
Fosfolipaz A2 Reseptör R40365,6
Fransisella tularensis IgG40365,6
Fransisella tularensis IgM40365,6
Fruktoz, semen1091,4
Fruktozamin1091,4
FTA-ABS Floresan treponemal antikor absorbsiyon30274,2
Galaktoz763,98
Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz18164,52
Gamaglutamil transferaz (GGT)763,98
Gastrin25228,5
Gastropanel test (pepsinojen I, pepsinojen II, gastrin-17, helikobakter pilori antikoru çalışılması ve değerlendirme sonucu dahil)1601462,4
Gizli kan, dışkı436,56
Glukagon30274,2
Glukohemoglobin (HbA1c)18164,52
Glukoz327,42
Glukoz tolerans testi, oral/IV (5 kan örneği)15137,1
Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz (G6PD)20182,8
Glukozaminoglikan23210,22
Glukozidaz, alfa-123210,22
Glutamat dehidrogenaz (GLDH)1091,4
Glutatyon peroksidaz18164,52
Grup A streptokok tayini (lateks veya ELISA)1091,4
H-FABP (Kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein)38347,32
HAM testi12109,68
Hantavirus Puumala IgG30274,2
Hantavirus Puumala IgM30274,2
Haptoglobin12109,68
HbA2 (kolon ile) (tam kan)20182,8
HBe Ag15137,1
HBs Ag12109,68
HBsAg kantitatif30274,2
HBV DNA, viral yük1251142,5
HBV İLAÇ DİRENCİ1501371
HCV Genotiplendirme1201096,8
HCV RNA, viral yük1401279,6
HDL-kolesterol654,84
HDV RNA40365,6
HDV ANTİJEN25228,5
HE4 (Human epididimis protein 4) Antijeni40365,6
HE4+CA125 (ROMA Değerlendirme sonucu dahil)55502,7
Helikobakter dışkı antijeni (HpSA)23210,22
Helikobakter pilori IgA20182,8
Helikobakter pilori IgG20182,8
Helikobakter pilori üreaz testi (biyopsiden)25228,5
Hemoglobin elektroforezi20182,8
Hemosiderin327,42
Heparin30274,2
Herpes simpleks tip 1 IgG20182,8
Herpes simpleks tip 1 IgM20182,8
Herpes simpleks tip 2 IgG20182,8
Herpes simpleks tip2 IgM20182,8
Hidroksibütirat dehidrogenaz, alfa (HBDH)982,26
Hidroksiindolasetik asit, 5-(HIAA)15137,1
Hidroksiprogesteron, 17-15137,1
Hidroksiprolin20182,8
Histamin29265,06
Histoplasma antijeni30274,2
Histoplasma antikoru15137,1
HIV İlaç Direnç Testi1901736,6
Homogentisik asit (FeCl3 ile)327,42
Homogentisik asit (İTK ile)18164,52
Homosistein20182,8
Homosistin763,98
Homovanilik asit (HVA)14127,96
HPV DNA40365,6
HPV Genotiplendirme1201096,8
Hs-CRP12109,68
Human Plasental Laktojen (hPL)18164,52
Hyaluronik asit düzeyi48438,72
İdrar tahlili (strip ve mikroskopi) (bilirubin, glukoz, hemoglobin, ketonlar, lökositler, nitrit, pH, protein, yoğunluk, ürobilinojen ve bu bileşenlerin herhangi bir sayıda içeren dip stick veya tablet halindeki reaktifleri kullanarak)436,56
İdrarda gebelik testi436,56
IgA1091,4
IgA alt grupları35319,9
IgD1091,4
IgE15137,1
IGFBP-325228,5
IgG1091,4
IgG alt gruplar (her biri)15137,1
IgG indeksi15137,1
IgM1091,4
İdrar dansitesi (idrar)327,42
İdrarda redüktan madde (idrar)545,7
İlaç düzeyi (her bir ilaç için)17155,38
İlaç düzeyi (HPLC)30274,2
Imatinib60548,4
Immunoreaktif Tripsin (IRT)15137,1
İmmün kompleks; C1q, C1r, C1s, C4 bağlayıcı protein (her biri)15137,1
İmmünelektroforez50457
İmmünfenotiplendirme85776,9
İmmünfiksasyon elektroforezi50457
Influenza A virus IgA20182,8
Influenza A virus IgG20182,8
Influenza A virus IgM20182,8
Influenza A+B antijeni25228,5
Influenza B virus IgA20182,8
Influenza B virus IgG20182,8
Influenza B virus IgM20182,8
İnhalent alerjenler (phadiatop)33301,62
İnhibin A20182,8
İnhibin B45411,3
İnsülin15137,1
İnsülin antikoru20182,8
İnterleukin (1, 2, 6, 8, 10) (her biri)30274,2
İnterleukin 2 reseptör antikoru35319,9
İnterleukin 28-B RT-PCR1451325,3
İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç75685,5
İyot (idrarda)15137,1
İzositrat dehidrogenaz1091,4
Kabakulak (Mumps) IgG20182,8
Kabakulak (Mumps) IgM20182,8
Kadmiyum (AAS ile)40365,6
Kalprotektin (dışkıda)25228,5
Kalsitonin23210,22
Kalsiyum654,84
Kalsiyum, iyonize982,26
Kamfilobakter jejuni IgA25228,5
Kamfilobakter jejuni IgG25228,5
Kamfilobakter jejuni IgM25228,5
Kan gazları; pH, pCO2, pO2, HCO3 (hesaplanmış O2 satürasyonu dahil) parametrelerinin herhangi bir kombinasyonu20182,8
Kan grubu (ABO)+Rh436,56
Kan pH654,84
Kan sayımı (en az 18 parametre)13118,82
Kan yayması, periferik654,84
Kanama zamanı327,42
Kandida albikans IgA20182,8
Kandida albikans IgG20182,8
Kandida albikans IgM20182,8
Kandida antijen ELISA (kantitatif)28255,92
Kappa hafif zincir15137,1
Karbonmonoksit, (karboksihemoglobin)1091,4
Karoten (b-karoten)30274,2
Karsinoembriyojenik antijen (CEA)20182,8
Katekolaminler23210,22
Keton cisimleri, idrar327,42
Keton cisimleri, serum327,42
Ketosteroidler, 17-(17-KS) , total15137,1
Kızamık (Rubeola) IgG20182,8
Kızamık (Rubeola) IgM20182,8
Kinidin20182,8
Klor436,56
Klozapin30274,2
Kobalt (AAS ile)40365,6
Koksaki virus IgA25228,5
Koksaki virus IgG25228,5
Koksaki virus IgM25228,5
Koksidioidez antikoru20182,8
Koksiella burnetii (Faz 1) IgA25228,5
Koksiella burnetii (Faz 1) IgG25228,5
Koksiella burnetii (Faz 2) IgA25228,5
Koksiella burnetii (Faz 2) IgG25228,5
Kolesterol, serum, total436,56
Kolinesteraz654,84
Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)40365,6
Kollajen epinefrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)40365,6
Kollajen Tip I C terminal36329,04
Kompleman C3, 4 (her biri)1091,4
Konfirmasyon (Doğrulama) testleri (Borrelia, Bordetella, Sifiliz, Helikobakter, Parvovirus, EBV, Yersinia IgA-IgG-IgM ), herbiri38347,32
Koproporfirin15137,1
Kortizol20182,8
Kortizol, serbest18164,52
Koryonik gonadotropin, beta subünitesi (b-hCG)15137,1
Koryonik gonadotropin, idrar (Beta HCG)436,56
Kreatin763,98
Kreatin kinaz (CK) , (CPK) , total982,26
Kreatin kinaz izoenzimleri30274,2
Kreatin kinaz-MB (CK-MB)12109,68
Kreatin kinaz-MB izoenzimi (CK-MB, mass)15137,1
Kreatinin436,56
Kreatinin klirens982,26
Kriyofibrinojen436,56
Kriyoglobulin436,56
Krom (AAS ile)40365,6
Kromogranin A30274,2
Ksiloz emilim testi17155,38
Kurşun (AAS ile)30274,2
Kurşun, saç (AAS ile)32292,48
Kültür, aerob (boğaz, idrar, balgam, burun, dışkı, vajen, konjonktiva, kulak, kateter, vücut-eklem sıvıları, yara-pü, üretral akıntı vb)873,12
Kültür, aerob, BOS1091,4
Kültür, aerob, diğer (brucella, ureaplasma, mycoplasma, legionella, chlamydia, safra, kemik İliği, campylobacter, vibrio)1091,4
Kültür, aerob, kan, manuel873,12
Kültür, aerob, kan, otomatize12109,68
Kültür, anaerob (kateter, vücut sıvıları, yara, bronkoalveoler lavaj vb)1091,4
Kültür, anaerob, kan, manuel1091,4
Kültür, anaerob, kan, otomatize15137,1
Kültür, anaerob, manuel1091,4
Kültür, anaerob, otomatize15137,1
Kültür, fungal, manuel1091,4
Kültür, mikobakteri, manuel15137,1
Kültür, mikobakteri, otomatize25228,5
Kültür, parazit (leishmania, trichomonas, entamoeba histolytica)15137,1
Laktat (Laktik asit)1091,4
Laktat dehidrogenaz (LD) , (LDH)982,26
Laktat dehidrogenaz izoenzim elektroforezi35319,9
Laktoz intolerans testi (biyopsiden)45411,3
Lambda hafif zincir15137,1
Lamotrigine18164,52
LDL kolesterol982,26
LE hücresi545,7
Legionella antijeni25228,5
Legionella pneumophila IgG23210,22
Legionella pneumophila IgM23210,22
Leishmania hemaglütinasyon18164,52
Leishmania IgG30274,2
Lenfoma paneli75685,5
Lenfosit alt grupları (immünfenotiplendirme)85776,9
Leptin50457
Leptospira aglutinasyonu20182,8
Leptospira IgG24219,36
Leptospira IgM24219,36
Lesitin-sfingomiyelin oranı (L/S oranı), amniyon sıvısında20182,8
Levetiracetam30274,2
Lidokain25228,5
Lipaz982,26
Lipoprotein (lipid) elektroforezi15137,1
Listeria grup aglutinasyon12109,68
Lityum12109,68
Lizozim23210,22
Lökosit alkalen fosfataz23210,22
Lösemi paneli75685,5
Lösin aminopeptidaz (LAP)12109,68
Lp (a)30274,2
Lupus antikoagülanları23210,22
Luteinizan hormon (LH)15137,1
Magnezyum1091,4
Majör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her biri)17155,38
Makroglobulin, alfa-218164,52
Makroprolaktin tarama testi26237,64
Mangan (AAS ile)40365,6
Melatonin48438,72
Mesane kanseri antijen testi ImmunoCyt (IFA) (idrarda m344, LDQ ve CEA antijen tespiti)1451325,3
Metabolik tarama genişletilmiş panel (Tandem MS yöntemiyle)30274,2
Metadon (idrarda)12109,68
Metamfetamin (İdrarda)12109,68
Metanefrin20182,8
Methemoglobin1091,4
Metilmalonik asit60548,4
Metotreksat40365,6
Mezotelyoma Kanser Antijeni Testi (Mezomark)46420,44
Mide suyu analizi (HCL-serbest, total asidite, pH)1091,4
Mikroalbumin15137,1
Mikroglobulin, beta-215137,1
Minör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her biri)20182,8
Miyelin basic protein, BOS18164,52
Miyoglobin30274,2
Molibden (AAS ile)40365,6
Mukopolisakkaritler (her biri)15137,1
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (7-15 etken)1751599,5
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (16-100 etken)2502285
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (en az 100 etken üzeri)3503199
Mycoplasma pneumoniae IgG20182,8
Mycoplasma pneumoniae IgM20182,8
Myeloperoksidaz (MPO)20182,8
N-Asetil glukozaminidaz (NAG)15137,1
Nazal smear654,84
NEFA (Non-esterified fatty acids)18164,52
Neonatal TSH15137,1
NEUROMYELITIS OPTICA IgG75685,5
Nikel (AAS ile)40365,6
Nitroblue tetrazolyum boyama testi1091,4
NMDA Reseptör Antikoru75685,5
Norepinefrin20182,8
Normetanefrin20182,8
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Hu)35319,9
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Ri)35319,9
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Yo)35319,9
Nöron spesifik enolaz (NSE)35319,9
Nörovirüs Antijen35319,9
NTx (N-Telopeptit)35319,9
Nükleer matriks protein NMP 2235319,9
Nükleotidaz 5’-12109,68
Oksalat, idrar20182,8
Oligoklonal bant50457
Orak hücre testi (sickling)436,56
Organik asit profili20182,8
Osmolalite15137,1
Osmotik frajilite1091,4
Osteokalsin30274,2
Over Antikor20182,8
Pankreatik elastaz 1, dışkı40365,6
Pankreatik elastaz 1, serum30274,2
Parainfluenza virus 1, 2, 3 IgA25228,5
Parainfluenza virus 1 IgG25228,5
Parainfluenza virus 2 IgG25228,5
Parainfluenza virus 3 IgG25228,5
Parakoksidioidez antikoru20182,8
Parathormon (PTH)23210,22
Parvovirüs B 19 IgG30274,2
Parvovirüs B 19 IgM30274,2
Plazmodyum Antijen Testi13118,82
Pepsinojen 145411,3
Pepsinojen 245411,3
PCR ile SARS etkeni100914
Periferik yayma654,84
pH654,84
Pıhtı lizis zamanı327,42
Pıhtı retraksiyonu327,42
Pıhtılaşma zamanı327,42
Pirüvat15137,1
Pirüvat kinaz15137,1
Plazmin15137,1
Plazminojen15137,1
Pnömokok Antikorları IgG20182,8
Polyoma JCV ve BKV PCR60548,4
Porfirinler18164,52
Porfobilinojen12109,68
Potasyum436,56
Prealbumin15137,1
Pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A)23210,22
Pridinolin20182,8
Pristanik Asit40365,6
Progesteron15137,1
ProGRP25228,5
Prokalsitonin25228,5
Prokollagen23210,22
Prolaktin (PRL)15137,1
Prostat spesifik antijen (PSA)20182,8
Prostat spesifik antijen (PSA), serbest20182,8
Protein Binding Globulin ( Erken sepsis markerı)38347,32
Protein C aktivitesi23210,22
Protein C, antijen23210,22
Protein elektroforezi15137,1
Protein S aktivitesi23210,22
Protein S, antijen23210,22
Protein, idrar12109,68
Protein, total654,84
Protoporfirin, eritrosit, kantitatif25228,5
Protrombin zamanı654,84
Psödokolinesteraz1091,4
Redüktan madde, dışkı436,56
Renin23210,22
Retikülosit sayımı873,12
Retinol Binding Protein (RBP)13118,82
RF, kantitatif982,26
Romatoid faktör IgG20182,8
Romatoid faktör IgM20182,8
Romatoid faktör IgA20182,8
Rh alt grupları CDE25228,5
Ristosetin kofaktör (Von Willebrand faktör aktivitesi)20182,8
Rivalta327,42
Rose Waaler testi545,7
RSV DFA23210,22
RSV IgA18164,52
RSV IgG20182,8
RSV IgM20182,8
Rubella IgG, avidite20182,8
S-100 protein düzeyi20182,8
Safra asitleri, total15137,1
Salisilat763,98
Salmonella grup aglutinasyon (her biri)327,42
SCC Ag45411,3
Schistosoma mansomi IgG (Bilhariozis)30274,2
Sedimentasyon327,42
Seks hormonu bağlayıcı globülin (SHBG)23210,22
Selenyum40365,6
Selenyum, eritrosit70639,8
Semende vital inceleme763,98
Serbest T313118,82
Serbest T413118,82
Serbest Kappa Lambda Hafif Zincir40365,6
Serotonin30274,2
Seruloplazmin12109,68
Serum amiloid A protein18164,52
Sialik asit15137,1
Siklosporin20182,8
Sistatin C16146,24
Sistin15137,1
Sitoplazmik antikor (Anti Sm)23210,22
Sitrat, idrar1091,4
SkMA IFA (Skeletal Muscle Antigens)25228,5
sLDL kolesterol (small-dens LDL kolesterol)44402,16
Sodyum436,56
Soğuk aglutinasyon982,26
Somatomedin C (IGF-1)20182,8
Somatotropin23210,22
Sorbitol dehidrogenaz982,26
Sperm HOS testi25228,5
Sperm mar testi (Anti sperm antikor)direkt20182,8
Sperm yıkama, hazırlama (kanül ile)45411,3
Sperm yıkama, hazırlama (kanülsüz)40365,6
Spermiyogram, Kruger1091,4
Spermiyogram (otomatize)20182,8
Spesifik IgE, miks alerjen (her biri)15137,1
Sporothrix antikoru20182,8
Sterkobilinojen, dışkı654,84
Strep A antijen testi1091,4
Strep B antijen testi15137,1
Superoksit dismutaz12109,68
Sükroz hemoliz testi15137,1
Sülfat873,12
Swap testi1091,4
Şeker, kromotografik20182,8
T3, total13118,82
T4, total13118,82
Tüberküloz IGRA Test ( T-SPOT.TB veya Quantiferon)75685,5
Tacrolimus50457
Taş analizi, üriner sistem12109,68
TCA20182,8
Tenia solium IgG (Sistiserkozis)25228,5
Teofilin15137,1
Ter testi15137,1
Testosteron, serbest20182,8
Testosteron, total15137,1
Tetanoz Antikoru IgG20182,8
Tiroglobulin (Tg)20182,8
Tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO)15137,1
Tiroid stimülan hormon (TSH)15137,1
Tiroksin bağlayıcı globülin (TBG)15137,1
Tobramisin15137,1
Toksoplasma hemaglütinasyon15137,1
Toksoplasma IgA16146,24
Toksoplasma IgG16146,24
Toksoplasma IgM16146,24
Toksoplasma, IgG avidite20182,8
Total antioksidan kapasite20182,8
Toxocara canis antikoru30274,2
Transferrin15137,1
Transkortin (kortizol bağlayıcı globülin)23210,22
Treponema pallidum IgG20182,8
Treponema pallidum indirekt hemaglütinasyon15137,1
Trichinella spiralis IgG30274,2
Trigliserit545,7
Tripsin, dışkı763,98
Trichomonas antijeni15137,1
Trombin zamanı1091,4
Trombosit antikoru50457
Troponin I, T (her biri)20182,8
TSH reseptör antikoru25228,5
Tubuler fosfor reabsorbsiyonu (TRF) serum+idrar30274,2
Tüberküloz kültürü (MGIT)35319,9
Tüberküloz PCR1251142,5
Tümör M2-PK40365,6
Üropepsinojen20182,8
Üre nefes testi25228,5
Üre nitrojeni, kan (BUN)436,56
Üre nitrojeni, klirens (maksimal veya standart)654,84
Ürik asit545,7
Ürobilinojen327,42
Üroporfirin15137,1
Valproik asit15137,1
Vanilmandelik asit (VMA)15137,1
Vankomisin20182,8
Varicella zoster IgA20182,8
Varicella zoster IgG20182,8
Varicella zoster IgM20182,8
VZV PCR75685,5
Vasoaktif intestinal polipeptit (VIP)65594,1
VDRL, kalitatif763,98
VDRL, kantitatif1091,4
Vigabatrin23210,22
Vitamin A (retinol)30274,2
Vitamin B1 (tiamin)30274,2
Vitamin B1215137,1
Vitamin B2 (riboflavin)30274,2
Vitamin B6 (pridoksin)30274,2
Vitamin C25228,5
Vitamin D (25-OH)30274,2
Vitamin D3 (1, 25 (OH) 2)30274,2
Vitamin E30274,2
Vitamin H (Biotin)46420,44
Vitamin K30274,2
Vitamin-PP (Nikotinamid)75685,5
VLDL kolesterol654,84
Von Willebrand faktör20182,8
Weil Felix763,98
Weinberg reaksiyonu763,98
Wright (Brucella aglutinasyon, tüp)982,26
Yağ absorbsiyonu436,56
Yenidoğan metabolik tarama testi30274,2
Yersinia IgA28255,92
Yersinia IgG28255,92
Yersinia IgM28255,92