TTB2018

LABORATUVAR İŞLEMBİRİMFİYAT LİSTESİ (%8 KDV HARİÇ)
ACE (Angiotensin Converting Enzyme)30194.7
ACTH (Adrenokortikotropik hormon)23149.27
Adacık antikoru (ICA)25162.25
Adenovirus IgA20129.8
Adenovirus IgG20129.8
Adenovirus IgM20129.8
Adenozin deaminaz1597.35
Aktif Vitamin B-12 düzey tayini35227.15
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)745.43
Aktive pıhtılaşma zamanı (ACT)958.41
Aktive protein C rezistansı24155.76
Alanin aminotransferaz (ALT, SGPT)532.45
Albümin319.47
Albümin, BOS958.41
Aldolaz958.41
Aldosteron23149.27
Alfa subunit PGH23149.27
Alkalen fosfataz (ALP)532.45
Alkalen fosfataz, ısı rezistans testi1064.9
Alkalen fosfataz, izoenzim elektroforezi35227.15
Alkalen fosfataz, kemik spesifik1490.86
Alkol (etanol), serumda1597.35
Alüminyum (AAS ile)40259.6
Amilaz532.45
Amilaz, pankreatik851.92
Aminoasit profili, kantitatif (HPLC)30194.7
Aminolevulinik asit (ALA)1597.35
Amip antikoru, IHA1277.88
Amitriptilin23149.27
Amobarbital23149.27
Amonyak1064.9
ANA Profil-8 (dsDNA, RNP, SM, SS-A, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1)60389.4
ANA Profil-12 (dsDNA, RNP(A, C, 70), SM, SS-A (60), SS-A (52), SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1, Nucleosom, Histon, PO)90584.1
ANA Profil-25 (nucleosom, dsDNA, histon, SM, RNO 68 D/A/C, SM/RNP, SS-A, Trim21, SS-B, Scl-70, Ku, PM/Scl, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, ribosom, CENP A/B, PCNA, SP100, gb210, M2 recombinant, M2 native, F-actin)1601038.4
Androstenedion20129.8
Anjiyotensin II23149.27
Anti A745.43
Anti adrenal antikor (IFA)25162.25
Anti B745.43
Anti beta-2 glikoprotein IgA20129.8
Anti beta-2 glikoprotein IgG20129.8
Anti beta-2 glikoprotein IgM20129.8
Anti CMV IgG16103.84
Anti CMV IgM16103.84
Anti ds DNA20129.8
Anti düz kas antikoru (ASMA)20129.8
Anti endomisyum IgA18116.82
Anti endomisyum IgG18116.82
Anti-F-Actin IgA25162.25
Anti fosfatidilserin IgA25162.25
Anti fosfatidilserin IgG25162.25
Anti fosfatidilserin IgM25162.25
Anti-fosfolipid IgG20129.8
Anti-fosfolipid IgM20129.8
Anti-fosfotidilserin/protrombin kompleks IgG30194.7
Anti-fosfotidilserin/protrombin kompleks IgM30194.7
Anti GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikoru)0
Anti gangliozid IgG panel (en az 7 antijen) (Sulfatid, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b)35227.15
Anti gangliozid IgM panel (en az 7 antijen) (Sulfatid, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b)35227.15
Anti gliadin IgA18116.82
Anti gliadin IgG18116.82
Anti glomerül bazal membran20129.8
Anti HAV IgG1597.35
Anti HAV IgM1597.35
Anti HBc IgG1597.35
Anti HBc IgM1597.35
Anti HBe1597.35
Anti HBs1277.88
Anti HCV20129.8
Anti HDV20129.8
Anti Hepatit E (HEV)20129.8
Anti HIV 1+220129.8
Anti HIV 1+2+p24 antijen30194.7
Anti hu transglutaminaz IgG (h-t TG IgG)25162.25
Anti hu transglutaminaz IgA (h-t TG IgA)25162.25
Anti İntrinsik Faktör (İntrinsik Faktör Antikoru)35227.15
Anti kalp kası antikoru23149.27
Anti kardiyolipin IgG (anti-fosfolipid IgG)20129.8
Anti kardiyolipin IgM (anti-fosfolipid IgM)20129.8
Anti LKM20129.8
Anti mitokondriyal antikor20129.8
Anti mitokondriyal antikor, tip M-230194.7
Anti Mullerian hormon (AMH)30194.7
Anti nötrofil sitoplazmik, c ANCA20129.8
Anti nötrofil sitoplazmik, p ANCA20129.8
Anti nükleer antikor (ANA)18116.82
Anti nükleer antikor (ANA), (IFA)20129.8
Anti nükleer antikor (ANA), (IFA) titre30194.7
Anti paryetal hücre antikoru (APCA)20129.8
Anti retikülin antikor23149.27
Anti Rubella IgG16103.84
Anti Rubella IgM16103.84
Anti Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA IgA)1597.35
Anti Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA IgM)1597.35
Anti skin antikor23149.27
Anti SLA20129.8
Anti sperm antikoru (ASA) , direkt (MAR testi)20129.8
Anti sperm antikoru (ASA) , indirekt20129.8
Anti testis antikoru25162.25
Anti tiroglobulin18116.82
Antibiyotik duyarlılık, disk difüzyon851.92
Antibiyotik duyarlılık, E test (her biri)851.92
Antibiyotik duyarlılık, fungal (her biri)1597.35
Antibiyotik duyarlılık, MIC (her biri)958.41
Antibiyotik duyarlılık, mycobacterium tuberculosis, otomatize (her biri)1064.9
Antidiüretik hormon (ADH)23149.27
Antijen arama, Boğaz (Strep A)1064.9
Antijen arama (neisseria gonorrheae, helikobakter pilori, RSV, chlamydia, her biri)18116.82
Antijen arama, dışkı (adenovirüs, rotavirüs, entamoeba histolytica, cryptosporidium, giardia, her biri)16103.84
Antiplazmin, alfa-218116.82
Alfa-1 antitripsin23149.27
Antitrombin III20129.8
Apolipoprotein (A, B) (her biri)1064.9
Apolipoprotein E, fenotip tayini60389.4
Aril sülfataz18116.82
Arsenik (AAS ile)40259.6
Asetaminofen (Parasetamol)20129.8
Asetil salisilik asit (Aspirin)1597.35
Aspirin direnç testi36233.64
Asetilkolin reseptör antikoru (AChR)23149.27
Asit fosfataz745.43
Asit glukoprotein, alfa-1 (orosomukoid)1597.35
Askaris lumbrikodes antikoru30194.7
ASO, kantitatif958.41
Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)532.45
Aspergillus (Galaktomannan) antijen28181.72
Aspergillus fumigatus antikoru IgA25162.25
Aspergillus fumigatus antikoru IgG25162.25
Aspergillus fumigatus antikoru IgM25162.25
Astrovirus antijeni (dışkıda)28181.72
Atriyal natriüretik faktör25162.25
B-cross laps23149.27
Bakır (AAS ile)25162.25
Bakır (kolorimetrik)1064.9
Barbitürik asit ve türevleri23149.27
Bartonella henselae IgG30194.7
Bartonella henselae IgM30194.7
Bence Jones proteini, elektroforetik25162.25
Benzol23149.27
Bikarbonat532.45
Bilirubin, direkt319.47
Bilirubin, total319.47
Biyotinidaz aktivitesi745.43
Bizmut (AAS ile)40259.6
Blastomikoz antikoru20129.8
Bordetella pertussis IgA20129.8
Bordetella pertussis IgG20129.8
Bordetella pertussis IgM20129.8
Borrelia burgdorferi IgG20129.8
Borrelia burgdorferi IgM20129.8
BOS protein elektroforezi40259.6
Boyalı mikroskopik inceleme, Gram, metilen mavisi, ARB, indian ink vd (her biri)425.96
Boyasız mikroskopik inceleme, basit, karanlık saha (her biri)425.96
Brain natriüretik faktör (pro BNP serum)45292.05
Brucella aglutinasyon, slide (Rose Bengal)638.94
Brucella aglutinasyon, tüp (Coombs)1064.9
Brucella aglutinasyon, tüp (Wright)958.41
Brucella IgG18116.82
Brucella IgM18116.82
BTA-STAT Mesane tümör antijeni30194.7
Büyüme hormonu (GH)23149.27
C reaktif protein, kantitatif958.41
C-peptit1597.35
C1 inaktivatör (C1 esteraz inhibitörü)20129.8
C1 Esteraz Inhibitör Aktivitesi30194.7
CA 12523149.27
CA 15-323149.27
CA 19-923149.27
CA 5023149.27
CA 72-423149.27
CD4-CD8 (panele ilave edilen her bir parametre için birimin yarısı eklenir)20129.8
CH 5023149.27
Chlamydia antijeni20129.8
Chlamydia pneumonia IgA18116.82
Chlamydia pneumonia IgG18116.82
Chlamydia pneumonia IgM18116.82
Chlamydia trachomatis IgA18116.82
Chlamydia trachomatis IgG18116.82
Chlamydia trachomatis IgG, IFA20129.8
Chlamydia trachomatis IgM18116.82
Chlamydia trachomatis IgM, IFA20129.8
Civa40259.6
Clostridium difficile toksin A,B25162.25
Clopidogrel Etkinliği (plavix)35227.15
CMV DNA PCR125811.25
CMV IgG16103.84
CMV IgG avidite20129.8
CMV IgM16103.84
Coombs testi, direkt (IgG)745.43
Coombs testi, direkt (polispesifik)745.43
Coombs, direkt532.45
Coombs, indirekt958.41
Cross match532.45
Cyclic citrullinated peptit antikoru (anti-CCP)23149.27
Cyfra21-130194.7
Çinko (AAS ile)25162.25
Çinko (kolorimetrik)1064.9
ÇOK UZUN ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ70454.3
D-3 hidroksibutirat (Diyabetik ketosis ölçüm testi)1597.35
D-dimer (kalitatif)1277.88
D-dimer (kantitatif)20129.8
Dansite (mayi)319.47
Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S)20129.8
Demir851.92
Demir bağlama kapasitesi1277.88
Deoksikortizol, 11-23149.27
Deoksipridinolin20129.8
Desmoglein 130194.7
Desmoglein 330194.7
Deri kazıntısında mantar arama425.96
Dışkıda hazım745.43
Dışkıda parazit, manuel (amip, giardia, parazit aranması)425.96
Dışkıda yağ tayini (kalitatif)1597.35
Dışkıda yağ tayini (kantitatif)40259.6
DNA (PCR) (herbiri)125811.25
Difteri IgG20129.8
Dihidrotestosteron30194.7
Doku plazminojen aktivatör (TPA)23149.27
Doku transglutaminaz antikoru IgA25162.25
Doku transglutaminaz antikoru IgG25162.25
Donmuş normal plazma hazırlanması45292.05
Donmuş taze plazma hazırlanması50324.5
Down sendromu entegre test (PAPP-A, free beta HCG, AFP, estriol, inhibin A)60389.4
Down sendromu ikili tarama testi (PAPP-A, free beta HCG) (1. trimester tarama testi)33214.17
Down sendromu üçlü tarama testi (beta HCG, alfa fetoprotein, estriol)30194.7
Dörtlü tarama testi40259.6
DR-70 Tümör Belirteci40259.6
E. coli Verotoksin antijeni (dışkıda)25162.25
EBV EA20129.8
EBV EBNA IgG16103.84
EBV EBNA IgM16103.84
EBV heterofil antikor (Paul Bunnell)745.43
EBV VCA IgG20129.8
EBV VCA IgM20129.8
Echovirus IgA25162.25
Echovirus IgG25162.25
Echovirus IgM25162.25
Ekinokok IgG22142.78
Ekinokok hemaglütinasyon (Kist hidatik hemaglütinasyon)1277.88
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (ENA) , tarama25162.25
Endotelin-I40259.6
Entamobea histoplitika antijeni (dışkıda)18116.82
Enterovirus IgA25162.25
Enterovirus IgG25162.25
Enterovirus IgM40259.6
Eozinofil katyonik protein (ECP)25162.25
Epinefrin20129.8
Eritropoetin23149.27
Eritrosit süspansiyon hazırlanması45292.05
Eritrosit yıkama1597.35
Esrar (idrarda)1277.88
Estradiol (E2)20129.8
Estriol (E3)20129.8
Estrojen reseptör tayini60389.4
Ethosüksimid1064.9
Faktör II (protrombin)20129.8
Faktör IX (PTC veya Christmas)20129.8
Faktör V (proakselerin, labil faktör)20129.8
Faktör VII (prokonvertin, stabil faktör)20129.8
Faktör VIII20129.8
Faktör VIII ile ilişkili antijen23149.27
Faktör VIII inhibitörü45292.05
Faktör X (Stuart Faktör)20129.8
Faktör XI (PTA)20129.8
Faktör XII (Hageman)20129.8
Faktör XIII20129.8
Fenol1597.35
Ferritin1597.35
Fetal fibronektin (fFN)40259.6
Fetoprotein, alfa (AFP)20129.8
Fibrin yıkım ürünleri30194.7
Fibrinojen958.41
Fibronektin20129.8
Florür745.43
Folik asit1597.35
Follikül stimülan hormon (FSH)1597.35
Fosfoheksoz izomeraz1597.35
Fosfor425.96
Fosfolipaz A2 Reseptör R40259.6
Fransisella tularensis IgG40259.6
Fransisella tularensis IgM40259.6
Fruktoz, semen1064.9
Fruktozamin1064.9
FTA-ABS Floresan treponemal antikor absorbsiyon30194.7
Galaktoz745.43
Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz18116.82
Gamaglutamil transferaz (GGT)745.43
Gastrin25162.25
Gastropanel test (pepsinojen I, pepsinojen II, gastrin-17, helikobakter pilori antikoru çalışılması ve değerlendirme sonucu dahil)1601038.4
Gizli kan, dışkı425.96
Glukagon30194.7
Glukohemoglobin (HbA1c)18116.82
Glukoz319.47
Glukoz tolerans testi, oral/IV (5 kan örneği)1597.35
Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz (G6PD)20129.8
Glukozaminoglikan23149.27
Glukozidaz, alfa-123149.27
Glutamat dehidrogenaz (GLDH)1064.9
Glutatyon peroksidaz18116.82
Grup A streptokok tayini (lateks veya ELISA)1064.9
H-FABP (Kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein)38246.62
HAM testi1277.88
Hantavirus Puumala IgG30194.7
Hantavirus Puumala IgM30194.7
Haptoglobin1277.88
HbA2 (kolon ile) (tam kan)20129.8
HBe Ag1597.35
HBs Ag1277.88
HBsAg kantitatif30194.7
HBV DNA, viral yük125811.25
HBV İLAÇ DİRENCİ150973.5
HCV Genotiplendirme120778.8
HCV RNA, viral yük140908.6
HDL-kolesterol638.94
HDV RNA40259.6
HDV ANTİJEN25162.25
HE4 (Human epididimis protein 4) Antijeni40259.6
HE4+CA125 (ROMA Değerlendirme sonucu dahil)55356.95
Helikobakter dışkı antijeni (HpSA)23149.27
Helikobakter pilori IgA20129.8
Helikobakter pilori IgG20129.8
Helikobakter pilori üreaz testi (biyopsiden)25162.25
Hemoglobin elektroforezi20129.8
Hemosiderin319.47
Heparin30194.7
Herpes simpleks tip 1 IgG20129.8
Herpes simpleks tip 1 IgM20129.8
Herpes simpleks tip 2 IgG20129.8
Herpes simpleks tip2 IgM20129.8
Hidroksibütirat dehidrogenaz, alfa (HBDH)958.41
Hidroksiindolasetik asit, 5-(HIAA)1597.35
Hidroksiprogesteron, 17-1597.35
Hidroksiprolin20129.8
Histamin29188.21
Histoplasma antijeni30194.7
Histoplasma antikoru1597.35
HIV İlaç Direnç Testi1901233.1
Homogentisik asit (FeCl3 ile)319.47
Homogentisik asit (İTK ile)18116.82
Homosistein20129.8
Homosistin745.43
Homovanilik asit (HVA)1490.86
HPV DNA40259.6
HPV Genotiplendirme120778.8
Hs-CRP1277.88
Human Plasental Laktojen (hPL)18116.82
Hyaluronik asit düzeyi48311.52
İdrar tahlili (strip ve mikroskopi) (bilirubin, glukoz, hemoglobin, ketonlar, lökositler, nitrit, pH, protein, yoğunluk, ürobilinojen ve bu bileşenlerin herhangi bir sayıda içeren dip stick veya tablet halindeki reaktifleri kullanarak)425.96
İdrarda gebelik testi425.96
IgA1064.9
IgA alt grupları35227.15
IgD1064.9
IgE1597.35
IGFBP-325162.25
IgG1064.9
IgG alt gruplar (her biri)1597.35
IgG indeksi1597.35
IgM1064.9
İdrar dansitesi (idrar)319.47
İdrarda redüktan madde (idrar)532.45
İlaç düzeyi (her bir ilaç için)17110.33
İlaç düzeyi (HPLC)30194.7
Imatinib60389.4
Immunoreaktif Tripsin (IRT)1597.35
İmmün kompleks; C1q, C1r, C1s, C4 bağlayıcı protein (her biri)1597.35
İmmünelektroforez50324.5
İmmünfenotiplendirme85551.65
İmmünfiksasyon elektroforezi50324.5
Influenza A virus IgA20129.8
Influenza A virus IgG20129.8
Influenza A virus IgM20129.8
Influenza A+B antijeni25162.25
Influenza B virus IgA20129.8
Influenza B virus IgG20129.8
Influenza B virus IgM20129.8
İnhalent alerjenler (phadiatop)33214.17
İnhibin A20129.8
İnhibin B45292.05
İnsülin1597.35
İnsülin antikoru20129.8
İnterleukin (1, 2, 6, 8, 10) (her biri)30194.7
İnterleukin 2 reseptör antikoru35227.15
İnterleukin 28-B RT-PCR145941.05
İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç75486.75
İyot (idrarda)1597.35
İzositrat dehidrogenaz1064.9
Kabakulak (Mumps) IgG20129.8
Kabakulak (Mumps) IgM20129.8
Kadmiyum (AAS ile)40259.6
Kalprotektin (dışkıda)25162.25
Kalsitonin23149.27
Kalsiyum638.94
Kalsiyum, iyonize958.41
Kamfilobakter jejuni IgA25162.25
Kamfilobakter jejuni IgG25162.25
Kamfilobakter jejuni IgM25162.25
Kan gazları; pH, pCO2, pO2, HCO3 (hesaplanmış O2 satürasyonu dahil) parametrelerinin herhangi bir kombinasyonu20129.8
Kan grubu (ABO)+Rh425.96
Kan pH638.94
Kan sayımı (en az 18 parametre)1384.37
Kan yayması, periferik638.94
Kanama zamanı319.47
Kandida albikans IgA20129.8
Kandida albikans IgG20129.8
Kandida albikans IgM20129.8
Kandida antijen ELISA (kantitatif)28181.72
Kappa hafif zincir1597.35
Karbonmonoksit, (karboksihemoglobin)1064.9
Karoten (b-karoten)30194.7
Karsinoembriyojenik antijen (CEA)20129.8
Katekolaminler23149.27
Keton cisimleri, idrar319.47
Keton cisimleri, serum319.47
Ketosteroidler, 17-(17-KS) , total1597.35
Kızamık (Rubeola) IgG20129.8
Kızamık (Rubeola) IgM20129.8
Kinidin20129.8
Klor425.96
Klozapin30194.7
Kobalt (AAS ile)40259.6
Koksaki virus IgA25162.25
Koksaki virus IgG25162.25
Koksaki virus IgM25162.25
Koksidioidez antikoru20129.8
Koksiella burnetii (Faz 1) IgA25162.25
Koksiella burnetii (Faz 1) IgG25162.25
Koksiella burnetii (Faz 2) IgA25162.25
Koksiella burnetii (Faz 2) IgG25162.25
Kolesterol, serum, total425.96
Kolinesteraz638.94
Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)40259.6
Kollajen epinefrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)40259.6
Kollajen Tip I C terminal36233.64
Kompleman C3, 4 (her biri)1064.9
Konfirmasyon (Doğrulama) testleri (Borrelia, Bordetella, Sifiliz, Helikobakter, Parvovirus, EBV, Yersinia IgA-IgG-IgM ), herbiri38246.62
Koproporfirin1597.35
Kortizol20129.8
Kortizol, serbest18116.82
Koryonik gonadotropin, beta subünitesi (b-hCG)1597.35
Koryonik gonadotropin, idrar (Beta HCG)425.96
Kreatin745.43
Kreatin kinaz (CK) , (CPK) , total958.41
Kreatin kinaz izoenzimleri30194.7
Kreatin kinaz-MB (CK-MB)1277.88
Kreatin kinaz-MB izoenzimi (CK-MB, mass)1597.35
Kreatinin425.96
Kreatinin klirens958.41
Kriyofibrinojen425.96
Kriyoglobulin425.96
Krom (AAS ile)40259.6
Kromogranin A30194.7
Ksiloz emilim testi17110.33
Kurşun (AAS ile)30194.7
Kurşun, saç (AAS ile)32207.68
Kültür, aerob (boğaz, idrar, balgam, burun, dışkı, vajen, konjonktiva, kulak, kateter, vücut-eklem sıvıları, yara-pü, üretral akıntı vb)851.92
Kültür, aerob, BOS1064.9
Kültür, aerob, diğer (brucella, ureaplasma, mycoplasma, legionella, chlamydia, safra, kemik İliği, campylobacter, vibrio)1064.9
Kültür, aerob, kan, manuel851.92
Kültür, aerob, kan, otomatize1277.88
Kültür, anaerob (kateter, vücut sıvıları, yara, bronkoalveoler lavaj vb)1064.9
Kültür, anaerob, kan, manuel1064.9
Kültür, anaerob, kan, otomatize1597.35
Kültür, anaerob, manuel1064.9
Kültür, anaerob, otomatize1597.35
Kültür, fungal, manuel1064.9
Kültür, mikobakteri, manuel1597.35
Kültür, mikobakteri, otomatize25162.25
Kültür, parazit (leishmania, trichomonas, entamoeba histolytica)1597.35
Laktat (Laktik asit)1064.9
Laktat dehidrogenaz (LD) , (LDH)958.41
Laktat dehidrogenaz izoenzim elektroforezi35227.15
Laktoz intolerans testi (biyopsiden)45292.05
Lambda hafif zincir1597.35
Lamotrigine18116.82
LDL kolesterol958.41
LE hücresi532.45
Legionella antijeni25162.25
Legionella pneumophila IgG23149.27
Legionella pneumophila IgM23149.27
Leishmania hemaglütinasyon18116.82
Leishmania IgG30194.7
Lenfoma paneli75486.75
Lenfosit alt grupları (immünfenotiplendirme)85551.65
Leptin50324.5
Leptospira aglutinasyonu20129.8
Leptospira IgG24155.76
Leptospira IgM24155.76
Lesitin-sfingomiyelin oranı (L/S oranı), amniyon sıvısında20129.8
Levetiracetam30194.7
Lidokain25162.25
Lipaz958.41
Lipoprotein (lipid) elektroforezi1597.35
Listeria grup aglutinasyon1277.88
Lityum1277.88
Lizozim23149.27
Lökosit alkalen fosfataz23149.27
Lösemi paneli75486.75
Lösin aminopeptidaz (LAP)1277.88
Lp (a)30194.7
Lupus antikoagülanları23149.27
Luteinizan hormon (LH)1597.35
Magnezyum1064.9
Majör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her biri)17110.33
Makroglobulin, alfa-218116.82
Makroprolaktin tarama testi26168.74
Mangan (AAS ile)40259.6
Melatonin48311.52
Mesane kanseri antijen testi ImmunoCyt (IFA) (idrarda m344, LDQ ve CEA antijen tespiti)145941.05
Metabolik tarama genişletilmiş panel (Tandem MS yöntemiyle)30194.7
Metadon (idrarda)1277.88
Metamfetamin (İdrarda)1277.88
Metanefrin20129.8
Methemoglobin1064.9
Metilmalonik asit60389.4
Metotreksat40259.6
Mezotelyoma Kanser Antijeni Testi (Mezomark)46298.54
Mide suyu analizi (HCL-serbest, total asidite, pH)1064.9
Mikroalbumin1597.35
Mikroglobulin, beta-21597.35
Minör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her biri)20129.8
Miyelin basic protein, BOS18116.82
Miyoglobin30194.7
Molibden (AAS ile)40259.6
Mukopolisakkaritler (her biri)1597.35
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (7-15 etken)1751135.75
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (16-100 etken)2501622.5
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (en az 100 etken üzeri)3502271.5
Mycoplasma pneumoniae IgG20129.8
Mycoplasma pneumoniae IgM20129.8
Myeloperoksidaz (MPO)20129.8
N-Asetil glukozaminidaz (NAG)1597.35
Nazal smear638.94
NEFA (Non-esterified fatty acids)18116.82
Neonatal TSH1597.35
NEUROMYELITIS OPTICA IgG75486.75
Nikel (AAS ile)40259.6
Nitroblue tetrazolyum boyama testi1064.9
NMDA Reseptör Antikoru75486.75
Norepinefrin20129.8
Normetanefrin20129.8
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Hu)35227.15
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Ri)35227.15
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Yo)35227.15
Nöron spesifik enolaz (NSE)35227.15
Nörovirüs Antijen35227.15
NTx (N-Telopeptit)35227.15
Nükleer matriks protein NMP 2235227.15
Nükleotidaz 5’-1277.88
Oksalat, idrar20129.8
Oligoklonal bant50324.5
Orak hücre testi (sickling)425.96
Organik asit profili20129.8
Osmolalite1597.35
Osmotik frajilite1064.9
Osteokalsin30194.7
Over Antikor20129.8
Pankreatik elastaz 1, dışkı40259.6
Pankreatik elastaz 1, serum30194.7
Parainfluenza virus 1, 2, 3 IgA25162.25
Parainfluenza virus 1 IgG25162.25
Parainfluenza virus 2 IgG25162.25
Parainfluenza virus 3 IgG25162.25
Parakoksidioidez antikoru20129.8
Parathormon (PTH)23149.27
Parvovirüs B 19 IgG30194.7
Parvovirüs B 19 IgM30194.7
Plazmodyum Antijen Testi1384.37
Pepsinojen 145292.05
Pepsinojen 245292.05
PCR ile SARS etkeni100649
Periferik yayma638.94
pH638.94
Pıhtı lizis zamanı319.47
Pıhtı retraksiyonu319.47
Pıhtılaşma zamanı319.47
Pirüvat1597.35
Pirüvat kinaz1597.35
Plazmin1597.35
Plazminojen1597.35
Pnömokok Antikorları IgG20129.8
Polyoma JCV ve BKV PCR60389.4
Porfirinler18116.82
Porfobilinojen1277.88
Potasyum425.96
Prealbumin1597.35
Pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A)23149.27
Pridinolin20129.8
Pristanik Asit40259.6
Progesteron1597.35
ProGRP25162.25
Prokalsitonin25162.25
Prokollagen23149.27
Prolaktin (PRL)1597.35
Prostat spesifik antijen (PSA)20129.8
Prostat spesifik antijen (PSA), serbest20129.8
Protein Binding Globulin ( Erken sepsis markerı)38246.62
Protein C aktivitesi23149.27
Protein C, antijen23149.27
Protein elektroforezi1597.35
Protein S aktivitesi23149.27
Protein S, antijen23149.27
Protein, idrar1277.88
Protein, total638.94
Protoporfirin, eritrosit, kantitatif25162.25
Protrombin zamanı638.94
Psödokolinesteraz1064.9
Redüktan madde, dışkı425.96
Renin23149.27
Retikülosit sayımı851.92
Retinol Binding Protein (RBP)1384.37
RF, kantitatif958.41
Romatoid faktör IgG20129.8
Romatoid faktör IgM20129.8
Romatoid faktör IgA20129.8
Rh alt grupları CDE25162.25
Ristosetin kofaktör (Von Willebrand faktör aktivitesi)20129.8
Rivalta319.47
Rose Waaler testi532.45
RSV DFA23149.27
RSV IgA18116.82
RSV IgG20129.8
RSV IgM20129.8
Rubella IgG, avidite20129.8
S-100 protein düzeyi20129.8
Safra asitleri, total1597.35
Salisilat745.43
Salmonella grup aglutinasyon (her biri)319.47
SCC Ag45292.05
Schistosoma mansomi IgG (Bilhariozis)30194.7
Sedimentasyon319.47
Seks hormonu bağlayıcı globülin (SHBG)23149.27
Selenyum40259.6
Selenyum, eritrosit70454.3
Semende vital inceleme745.43
Serbest T31384.37
Serbest T41384.37
Serbest Kappa Lambda Hafif Zincir40259.6
Serotonin30194.7
Seruloplazmin1277.88
Serum amiloid A protein18116.82
Sialik asit1597.35
Siklosporin20129.8
Sistatin C16103.84
Sistin1597.35
Sitoplazmik antikor (Anti Sm)23149.27
Sitrat, idrar1064.9
SkMA IFA (Skeletal Muscle Antigens)25162.25
sLDL kolesterol (small-dens LDL kolesterol)44285.56
Sodyum425.96
Soğuk aglutinasyon958.41
Somatomedin C (IGF-1)20129.8
Somatotropin23149.27
Sorbitol dehidrogenaz958.41
Sperm HOS testi25162.25
Sperm mar testi (Anti sperm antikor)direkt20129.8
Sperm yıkama, hazırlama (kanül ile)45292.05
Sperm yıkama, hazırlama (kanülsüz)40259.6
Spermiyogram, Kruger1064.9
Spermiyogram (otomatize)20129.8
Spesifik IgE, miks alerjen (her biri)1597.35
Sporothrix antikoru20129.8
Sterkobilinojen, dışkı638.94
Strep A antijen testi1064.9
Strep B antijen testi1597.35
Superoksit dismutaz1277.88
Sükroz hemoliz testi1597.35
Sülfat851.92
Swap testi1064.9
Şeker, kromotografik20129.8
T3, total1384.37
T4, total1384.37
Tüberküloz IGRA Test ( T-SPOT.TB veya Quantiferon)75486.75
Tacrolimus50324.5
Taş analizi, üriner sistem1277.88
TCA20129.8
Tenia solium IgG (Sistiserkozis)25162.25
Teofilin1597.35
Ter testi1597.35
Testosteron, serbest20129.8
Testosteron, total1597.35
Tetanoz Antikoru IgG20129.8
Tiroglobulin (Tg)20129.8
Tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO)1597.35
Tiroid stimülan hormon (TSH)1597.35
Tiroksin bağlayıcı globülin (TBG)1597.35
Tobramisin1597.35
Toksoplasma hemaglütinasyon1597.35
Toksoplasma IgA16103.84
Toksoplasma IgG16103.84
Toksoplasma IgM16103.84
Toksoplasma, IgG avidite20129.8
Total antioksidan kapasite20129.8
Toxocara canis antikoru30194.7
Transferrin1597.35
Transkortin (kortizol bağlayıcı globülin)23149.27
Treponema pallidum IgG20129.8
Treponema pallidum indirekt hemaglütinasyon1597.35
Trichinella spiralis IgG30194.7
Trigliserit532.45
Tripsin, dışkı745.43
Trichomonas antijeni1597.35
Trombin zamanı1064.9
Trombosit antikoru50324.5
Troponin I, T (her biri)20129.8
TSH reseptör antikoru25162.25
Tubuler fosfor reabsorbsiyonu (TRF) serum+idrar30194.7
Tüberküloz kültürü (MGIT)35227.15
Tüberküloz PCR125811.25
Tümör M2-PK40259.6
Üropepsinojen20129.8
Üre nefes testi25162.25
Üre nitrojeni, kan (BUN)425.96
Üre nitrojeni, klirens (maksimal veya standart)638.94
Ürik asit532.45
Ürobilinojen319.47
Üroporfirin1597.35
Valproik asit1597.35
Vanilmandelik asit (VMA)1597.35
Vankomisin20129.8
Varicella zoster IgA20129.8
Varicella zoster IgG20129.8
Varicella zoster IgM20129.8
VZV PCR75486.75
Vasoaktif intestinal polipeptit (VIP)65421.85
VDRL, kalitatif745.43
VDRL, kantitatif1064.9
Vigabatrin23149.27
Vitamin A (retinol)30194.7
Vitamin B1 (tiamin)30194.7
Vitamin B121597.35
Vitamin B2 (riboflavin)30194.7
Vitamin B6 (pridoksin)30194.7
Vitamin C25162.25
Vitamin D (25-OH)30194.7
Vitamin D3 (1, 25 (OH) 2)30194.7
Vitamin E30194.7
Vitamin H (Biotin)46298.54
Vitamin K30194.7
Vitamin-PP (Nikotinamid)75486.75
VLDL kolesterol638.94
Von Willebrand faktör20129.8
Weil Felix745.43
Weinberg reaksiyonu745.43
Wright (Brucella aglutinasyon, tüp)958.41
Yağ absorbsiyonu425.96
Yenidoğan metabolik tarama testi30194.7
Yersinia IgA28181.72
Yersinia IgG28181.72
Yersinia IgM28181.72
TTB Kodu01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arasında geçerli TTB listesi KATSAYI:6.49
7.00001FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONBirimKdv HariçKdv Dahil (%8)
7.00794YÜZEYEL SOĞUK-SICAK UYGULAMALARI
7.01587Sıcak-soğuk paket uygulaması425.9628.04
7.0238İnfraruj425.9628.04
7.03173Parafin425.9628.04
7.03966Fluidoterapi851.9256.07
7.04759DERİN ISITICILAR
7.05552Ultrason638.9442.06
7.06345Kısa dalga diatermi1064.9070.09
7.07138Mikrodalga diatermi (radar)1064.9070.09
7.07931Manyetik alan tedavisi1064.9070.09
7.08724Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT), (bir bölge için en fazla 5 seans uygulanır), seansı30194.70210.28
7.09517Ultraviyole (lokal, genel)532.4535.05
7.1031ELEKTROTERAPİ
7.11103Alçak ve orta frekanslı akımlar (galvani, faradi, TENS, diadinami, interferans, vb)532.4535.05
7.11896Lazer terapi638.9442.06
7.12689Vakum ile elektroterapi638.9442.06
7.13482İYONTOFOREZ
7.14275Ultrason veya elektroterapi ile851.9256.07
7.15068STİMÜLASYON TEDAVİSİ
7.15861Elektrik akımı ile motor nokta kas stimülasyonu (faradi akım vb)745.4349.06
7.16654Elektrik akımı ile kuvvetlendirme programları (atrofi ve spastisite tedavisi, compex vb)1064.9070.09
7.17447EMG biofeedback1064.9070.09
7.1824FES (Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu)1597.35105.14
7.19033HİDROTERAPİ
7.19826Çalkantılı su banyosu (Hubard tank, whirlpool)851.9256.07
7.20619Havuz tedavisi1064.9070.09
7.21412Balneoterapi ve Fango uygulamaları, genel1064.9070.09
7.22205Balneoterapi ve Fango uygulamaları, lokal638.9442.06
7.22998Özel banyolar (kükürt, inhalasyon, vb)851.9256.07
7.23791MASAJ-MANİPÜLASYON-TRAKSİYON
7.24584Klasik masaj, bölgesel638.9442.06
7.25377Klasik masaj, genel851.9256.07
7.2617Konnektif doku masajı1064.9070.09
7.26963Spinal manipülasyon, seansı30194.70210.28
7.27756Yumuşak dokuda manipülatif uygulamalar (miyofasiyal germe)1064.9070.09
7.28549Traksiyon851.9256.07
7.29342Teypleme (taping malzeme dahil)1597.35105.14
7.30135ÖZEL ENJEKSİYONLAR
7.30928Eklem içi enjeksiyon/aspirasyon, tüm eklemler20129.80140.18
7.31721Eklem lavajı, tüm eklemler20129.80140.18
7.32514Ağrılı nokta enjeksiyonu (spesifik, tetik nokta, miyofasiyal).1597.35105.14
7.33307Yumuşak doku enjeksiyonu (tuzak nöropati, tendinit)20129.80140.18
7.341Akupunktur, seansı1597.35105.14
7.34893Sinir blokları, periferik/dijital30194.70210.28
7.35686Faset eklem enjeksiyonu (servikal/torakal/lomber), tek eklem100649.00700.92
7.36479Faset eklem enjeksiyonu, ilave her eklem50324.50350.46
7.37272Botulinum toksini (botoks vb) enjeksiyonu, tek bölge, ilaç hariç100649.00700.92
7.38065Botulinum toksini (botoks vb) enjeksiyonu, iki bölge, ilaç hariç150973.501051.38
7.38858BASINÇLA PERİFERİK DOLAŞIM TEDAVİSİ
7.39651Vasotraine, intermittan kompresyon terapi1064.9070.09
7.40444TEMEL EGZERSİZLER
7.41237ROM egzersizi (eklem hareket açıklığı egzersizi)638.9442.06
7.4203Kas kuvvetlendirme egzersizi638.9442.06
7.42823Postür egzersizleri638.9442.06
7.43616Germe egzersizleri634.5037.26
7.44409Lomber stabilizasyon egzersizleri1064.9070.09
7.45202Monitörizasyon altında aerobik egzersiz1597.35105.14
7.45995Gözetmeli grup egzersizi851.9256.07
7.46788ÖZEL HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON AMAÇLI EGZERSİZLER
7.47581Skolyozda üç boyutlu egzersiz ve rehabilitasyon20129.80140.18
7.48374Solunum rehabilitasyonu amaçlı egzersiz (postural drenaj+manuel uyarma)1597.35105.14
7.49167Kardiyak rehabilitasyon amaçlı egzersiz20129.80140.18
7.4996Artroplasti rehabilitasyonu amaçlı egzersiz20129.80140.18
7.50753Ortopedik rehabilitasyon amaçlı egzersiz (çapraz bağ, kırık sekeli, menisektomi)20129.80140.18
7.51546Multipl skleroz rehabilitasyonu ve egzersizi25162.25175.23
7.52339Parkinson rehabilitasyonu ve egzersiz20129.80140.18
7.53132Kas hastalıklarında egzersiz20129.80140.18
7.53925Serebro vasküler olayda egzersiz uygulamaları (PNF, Brunstroom, Bobath, vb)25162.25175.23
7.54718Spinal kord lezyonunda rehabilitasyon uygulamaları30194.70210.28
7.55511Polio’da rehabilitasyon ve egzersiz20129.80140.18
7.56304Brakiyal pleksus rehabilitasyonu20129.80140.18
7.57097Serebral palside rehabilitasyon ve egzersiz (özel egzersiz, Vojta, vb)25162.25175.23
7.5789Travmatik beyin hasarında rehabilitasyon ve egzersiz25162.25175.23
7.58683Ampüte rehabilitasyonu20129.80140.18
7.59476El rehabilitasyonu egzersizi (RA vb)1597.35105.14
7.60269Majör eklem replantasyonu rehabilitasyonu25162.25175.23
7.61062Parmak replantasyonu rehabilitasyonu1597.35105.14
7.61855Tek tendon sinir rehabilitasyonu1597.35105.14
7.62648Multipl tendon/multipl sinir rehabilitasyonu20129.80140.18
7.63441Lenfödem kompleks boşaltıcı tedavi ve bandajlama30194.70210.28
7.64234Havuzda terapistle egzersiz, bireysel20129.80140.18
7.65027Havuzda terapistle egzersiz, grup20129.80140.18
7.6582DİĞER
7.66613Devamlı pasif hareket ile egzersiz (CPM)1597.35105.14
7.67406İzokinetik egzersiz (cybex vb)25162.25175.23
7.68199Rehabilitasyon amacı ile kullanılan yardımcı cihaz eğitimi (özel donanımlı, tekerlekli sandalye, adaptif teknoloji kullanımı)1597.35105.14
7.68992Mesleki rehabilitasyon1597.35105.14
7.69785Protez eğitimi1597.35105.14
7.70578Kinetik ve kinematik bilgisayar destekli yürüme analizi50324.50350.46
7.71371Yürüme analizi20129.80140.18
7.72164Ayak taban basıncı değerlendirilmesi20129.80140.18
7.72957Konuşma terapisi, seansı20129.80140.18
7.7375Bel okulu1597.35105.14
7.74543Boyun okulu1597.35105.14
7.75336İş uğraşı tedavisi1597.35105.14
7.76129EMG LABORATUVARI İNCELEMELERİ
7.76922Ameliyatta uyarılmış potansiyeller monitörizasyonu3502271.502453.22
7.77715İşitsel beyinsapı UP (BAEP)100649.00700.92
7.78508Motor uyarılmış potansiyeller (MEP)90584.10630.83
7.79301P 30060389.40420.55
7.80094Somatosensoryel UP (SEP)90584.10630.83
7.80887Vizüel UP (VEP)80519.20560.74
7.8168EMG, mononöropati50324.50350.46
7.82473EMG, genel100649.00700.92
7.83266Anal sfinkter incelemesi100649.00700.92
7.84059Diyafram EMG100649.00700.92
7.84852Larengeal EMG100649.00700.92
7.85645Sinir yakını metodu ile çalışma150973.501051.38
7.86438Bulbokavernöz refleks100649.00700.92
7.87231Göz kırpma refleksi50324.50350.46
7.88024Egzersiz testi50324.50350.46
7.88817Hareket bozukluğu incelemesi100649.00700.92