Blog Bölüm

TTB 2019 FİYAT LİSTESİ

 

İŞLEMBİRİMFİYAT LİSTESİ
ACE (Angiotensin Converting Enzyme)30240.9
ACTH (Adrenokortikotropik hormon)23184.69
Adacık antikoru (ICA)25200.75
Adenovirus IgA20160.6
Adenovirus IgG20160.6
Adenovirus IgM20160.6
Adenozin deaminaz15120.45
Aktif Vitamin B-12 düzey tayini35281.05
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)756.21
Aktive pıhtılaşma zamanı (ACT)972.27
Aktive protein C rezistansı24192.72
Alanin aminotransferaz (ALT, SGPT)540.15
Albümin324.09
Albümin, BOS972.27
Aldolaz972.27
Aldosteron23184.69
Alfa subunit PGH23184.69
Alkalen fosfataz (ALP)540.15
Alkalen fosfataz, ısı rezistans testi1080.3
Alkalen fosfataz, izoenzim elektroforezi35281.05
Alkalen fosfataz, kemik spesifik14112.42
Alkol (etanol), serumda15120.45
Alüminyum (AAS ile)40321.2
Amilaz540.15
Amilaz, pankreatik864.24
Aminoasit profili, kantitatif (HPLC)30240.9
Aminolevulinik asit (ALA)15120.45
Amip antikoru, IHA1296.36
Amitriptilin23184.69
Amobarbital23184.69
Amonyak1080.3
ANA Profil-8 (dsDNA, RNP, SM, SS-A, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1)60481.8
ANA Profil-12 (dsDNA, RNP(A, C, 70), SM, SS-A (60), SS-A (52), SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1, Nucleosom, Histon, PO)90722.7
ANA Profil-25 (nucleosom, dsDNA, histon, SM, RNO 68 D/A/C, SM/RNP, SS-A, Trim21, SS-B, Scl-70, Ku, PM/Scl, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, ribosom, CENP A/B, PCNA, SP100, gb210, M2 recombinant, M2 native, F-actin)1601284.8
Androstenedion20160.6
Anjiyotensin II23184.69
Anti A756.21
Anti adrenal antikor (IFA)25200.75
Anti B756.21
Anti beta-2 glikoprotein IgA20160.6
Anti beta-2 glikoprotein IgG20160.6
Anti beta-2 glikoprotein IgM20160.6
Anti CMV IgG16128.48
Anti CMV IgM16128.48
Anti ds DNA20160.6
Anti düz kas antikoru (ASMA)20160.6
Anti endomisyum IgA18144.54
Anti endomisyum IgG18144.54
Anti-F-Actin IgA25200.75
Anti fosfatidilserin IgA25200.75
Anti fosfatidilserin IgG25200.75
Anti fosfatidilserin IgM25200.75
Anti-fosfolipid IgG20160.6
Anti-fosfolipid IgM20160.6
Anti-fosfotidilserin/protrombin kompleks IgG30240.9
Anti-fosfotidilserin/protrombin kompleks IgM30240.9
Anti GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikoru)0
Anti gangliozid IgG panel (en az 7 antijen) (Sulfatid, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b)35281.05
Anti gangliozid IgM panel (en az 7 antijen) (Sulfatid, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b)35281.05
Anti gliadin IgA18144.54
Anti gliadin IgG18144.54
Anti glomerül bazal membran20160.6
Anti HAV IgG15120.45
Anti HAV IgM15120.45
Anti HBc IgG15120.45
Anti HBc IgM15120.45
Anti HBe15120.45
Anti HBs1296.36
Anti HCV20160.6
Anti HDV20160.6
Anti Hepatit E (HEV)20160.6
Anti HIV 1+220160.6
Anti HIV 1+2+p24 antijen30240.9
Anti hu transglutaminaz IgG (h-t TG IgG)25200.75
Anti hu transglutaminaz IgA (h-t TG IgA)25200.75
Anti İntrinsik Faktör (İntrinsik Faktör Antikoru)35281.05
Anti kalp kası antikoru23184.69
Anti kardiyolipin IgG (anti-fosfolipid IgG)20160.6
Anti kardiyolipin IgM (anti-fosfolipid IgM)20160.6
Anti LKM20160.6
Anti mitokondriyal antikor20160.6
Anti mitokondriyal antikor, tip M-230240.9
Anti Mullerian hormon (AMH)30240.9
Anti nötrofil sitoplazmik, c ANCA20160.6
Anti nötrofil sitoplazmik, p ANCA20160.6
Anti nükleer antikor (ANA)18144.54
Anti nükleer antikor (ANA), (IFA)20160.6
Anti nükleer antikor (ANA), (IFA) titre30240.9
Anti paryetal hücre antikoru (APCA)20160.6
Anti retikülin antikor23184.69
Anti Rubella IgG16128.48
Anti Rubella IgM16128.48
Anti Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA IgA)15120.45
Anti Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA IgM)15120.45
Anti skin antikor23184.69
Anti SLA20160.6
Anti sperm antikoru (ASA) , direkt (MAR testi)20160.6
Anti sperm antikoru (ASA) , indirekt20160.6
Anti testis antikoru25200.75
Anti tiroglobulin18144.54
Antibiyotik duyarlılık, disk difüzyon864.24
Antibiyotik duyarlılık, E test (her biri)864.24
Antibiyotik duyarlılık, fungal (her biri)15120.45
Antibiyotik duyarlılık, MIC (her biri)972.27
Antibiyotik duyarlılık, mycobacterium tuberculosis, otomatize (her biri)1080.3
Antidiüretik hormon (ADH)23184.69
Antijen arama, Boğaz (Strep A)1080.3
Antijen arama (neisseria gonorrheae, helikobakter pilori, RSV, chlamydia, her biri)18144.54
Antijen arama, dışkı (adenovirüs, rotavirüs, entamoeba histolytica, cryptosporidium, giardia, her biri)16128.48
Antiplazmin, alfa-218144.54
Alfa-1 antitripsin23184.69
Antitrombin III20160.6
Apolipoprotein (A, B) (her biri)1080.3
Apolipoprotein E, fenotip tayini60481.8
Aril sülfataz18144.54
Arsenik (AAS ile)40321.2
Asetaminofen (Parasetamol)20160.6
Asetil salisilik asit (Aspirin)15120.45
Aspirin direnç testi36289.08
Asetilkolin reseptör antikoru (AChR)23184.69
Asit fosfataz756.21
Asit glukoprotein, alfa-1 (orosomukoid)15120.45
Askaris lumbrikodes antikoru30240.9
ASO, kantitatif972.27
Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)540.15
Aspergillus (Galaktomannan) antijen28224.84
Aspergillus fumigatus antikoru IgA25200.75
Aspergillus fumigatus antikoru IgG25200.75
Aspergillus fumigatus antikoru IgM25200.75
Astrovirus antijeni (dışkıda)28224.84
Atriyal natriüretik faktör25200.75
B-cross laps23184.69
Bakır (AAS ile)25200.75
Bakır (kolorimetrik)1080.3
Barbitürik asit ve türevleri23184.69
Bartonella henselae IgG30240.9
Bartonella henselae IgM30240.9
Bence Jones proteini, elektroforetik25200.75
Benzol23184.69
Bikarbonat540.15
Bilirubin, direkt324.09
Bilirubin, total324.09
Biyotinidaz aktivitesi756.21
Bizmut (AAS ile)40321.2
Blastomikoz antikoru20160.6
Bordetella pertussis IgA20160.6
Bordetella pertussis IgG20160.6
Bordetella pertussis IgM20160.6
Borrelia burgdorferi IgG20160.6
Borrelia burgdorferi IgM20160.6
BOS protein elektroforezi40321.2
Boyalı mikroskopik inceleme, Gram, metilen mavisi, ARB, indian ink vd (her biri)432.12
Boyasız mikroskopik inceleme, basit, karanlık saha (her biri)432.12
Brain natriüretik faktör (pro BNP serum)45361.35
Brucella aglutinasyon, slide (Rose Bengal)648.18
Brucella aglutinasyon, tüp (Coombs)1080.3
Brucella aglutinasyon, tüp (Wright)972.27
Brucella IgG18144.54
Brucella IgM18144.54
BTA-STAT Mesane tümör antijeni30240.9
Büyüme hormonu (GH)23184.69
C reaktif protein, kantitatif972.27
C-peptit15120.45
C1 inaktivatör (C1 esteraz inhibitörü)20160.6
C1 Esteraz Inhibitör Aktivitesi30240.9
CA 12523184.69
CA 15-323184.69
CA 19-923184.69
CA 5023184.69
CA 72-423184.69
CD4-CD8 (panele ilave edilen her bir parametre için birimin yarısı eklenir)20160.6
CH 5023184.69
Chlamydia antijeni20160.6
Chlamydia pneumonia IgA18144.54
Chlamydia pneumonia IgG18144.54
Chlamydia pneumonia IgM18144.54
Chlamydia trachomatis IgA18144.54
Chlamydia trachomatis IgG18144.54
Chlamydia trachomatis IgG, IFA20160.6
Chlamydia trachomatis IgM18144.54
Chlamydia trachomatis IgM, IFA20160.6
Civa40321.2
Clostridium difficile toksin A,B25200.75
Clopidogrel Etkinliği (plavix)35281.05
CMV DNA PCR1251003.75
CMV IgG16128.48
CMV IgG avidite20160.6
CMV IgM16128.48
Coombs testi, direkt (IgG)756.21
Coombs testi, direkt (polispesifik)756.21
Coombs, direkt540.15
Coombs, indirekt972.27
Cross match540.15
Cyclic citrullinated peptit antikoru (anti-CCP)23184.69
Cyfra21-130240.9
Çinko (AAS ile)25200.75
Çinko (kolorimetrik)1080.3
ÇOK UZUN ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ70562.1
D-3 hidroksibutirat (Diyabetik ketosis ölçüm testi)15120.45
D-dimer (kalitatif)1296.36
D-dimer (kantitatif)20160.6
Dansite (mayi)324.09
Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S)20160.6
Demir864.24
Demir bağlama kapasitesi1296.36
Deoksikortizol, 11-23184.69
Deoksipridinolin20160.6
Desmoglein 130240.9
Desmoglein 330240.9
Deri kazıntısında mantar arama432.12
Dışkıda hazım756.21
Dışkıda parazit, manuel (amip, giardia, parazit aranması)432.12
Dışkıda yağ tayini (kalitatif)15120.45
Dışkıda yağ tayini (kantitatif)40321.2
DNA (PCR) (herbiri)1251003.75
Difteri IgG20160.6
Dihidrotestosteron30240.9
Doku plazminojen aktivatör (TPA)23184.69
Doku transglutaminaz antikoru IgA25200.75
Doku transglutaminaz antikoru IgG25200.75
Donmuş normal plazma hazırlanması45361.35
Donmuş taze plazma hazırlanması50401.5
Down sendromu entegre test (PAPP-A, free beta HCG, AFP, estriol, inhibin A)60481.8
Down sendromu ikili tarama testi (PAPP-A, free beta HCG) (1. trimester tarama testi)33264.99
Down sendromu üçlü tarama testi (beta HCG, alfa fetoprotein, estriol)30240.9
Dörtlü tarama testi40321.2
DR-70 Tümör Belirteci40321.2
E. coli Verotoksin antijeni (dışkıda)25200.75
EBV EA20160.6
EBV EBNA IgG16128.48
EBV EBNA IgM16128.48
EBV heterofil antikor (Paul Bunnell)756.21
EBV VCA IgG20160.6
EBV VCA IgM20160.6
Echovirus IgA25200.75
Echovirus IgG25200.75
Echovirus IgM25200.75
Ekinokok IgG22176.66
Ekinokok hemaglütinasyon (Kist hidatik hemaglütinasyon)1296.36
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (ENA) , tarama25200.75
Endotelin-I40321.2
Entamobea histoplitika antijeni (dışkıda)18144.54
Enterovirus IgA25200.75
Enterovirus IgG25200.75
Enterovirus IgM40321.2
Eozinofil katyonik protein (ECP)25200.75
Epinefrin20160.6
Eritropoetin23184.69
Eritrosit süspansiyon hazırlanması45361.35
Eritrosit yıkama15120.45
Esrar (idrarda)1296.36
Estradiol (E2)20160.6
Estriol (E3)20160.6
Estrojen reseptör tayini60481.8
Ethosüksimid1080.3
Faktör II (protrombin)20160.6
Faktör IX (PTC veya Christmas)20160.6
Faktör V (proakselerin, labil faktör)20160.6
Faktör VII (prokonvertin, stabil faktör)20160.6
Faktör VIII20160.6
Faktör VIII ile ilişkili antijen23184.69
Faktör VIII inhibitörü45361.35
Faktör X (Stuart Faktör)20160.6
Faktör XI (PTA)20160.6
Faktör XII (Hageman)20160.6
Faktör XIII20160.6
Fenol15120.45
Ferritin15120.45
Fetal fibronektin (fFN)40321.2
Fetoprotein, alfa (AFP)20160.6
Fibrin yıkım ürünleri30240.9
Fibrinojen972.27
Fibronektin20160.6
Florür756.21
Folik asit15120.45
Follikül stimülan hormon (FSH)15120.45
Fosfoheksoz izomeraz15120.45
Fosfor432.12
Fosfolipaz A2 Reseptör R40321.2
Fransisella tularensis IgG40321.2
Fransisella tularensis IgM40321.2
Fruktoz, semen1080.3
Fruktozamin1080.3
FTA-ABS Floresan treponemal antikor absorbsiyon30240.9
Galaktoz756.21
Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz18144.54
Gamaglutamil transferaz (GGT)756.21
Gastrin25200.75
Gastropanel test (pepsinojen I, pepsinojen II, gastrin-17, helikobakter pilori antikoru çalışılması ve değerlendirme sonucu dahil)1601284.8
Gizli kan, dışkı432.12
Glukagon30240.9
Glukohemoglobin (HbA1c)18144.54
Glukoz324.09
Glukoz tolerans testi, oral/IV (5 kan örneği)15120.45
Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz (G6PD)20160.6
Glukozaminoglikan23184.69
Glukozidaz, alfa-123184.69
Glutamat dehidrogenaz (GLDH)1080.3
Glutatyon peroksidaz18144.54
Grup A streptokok tayini (lateks veya ELISA)1080.3
H-FABP (Kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein)38305.14
HAM testi1296.36
Hantavirus Puumala IgG30240.9
Hantavirus Puumala IgM30240.9
Haptoglobin1296.36
HbA2 (kolon ile) (tam kan)20160.6
HBe Ag15120.45
HBs Ag1296.36
HBsAg kantitatif30240.9
HBV DNA, viral yük1251003.75
HBV İLAÇ DİRENCİ1501204.5
HCV Genotiplendirme120963.6
HCV RNA, viral yük1401124.2
HDL-kolesterol648.18
HDV RNA40321.2
HDV ANTİJEN25200.75
HE4 (Human epididimis protein 4) Antijeni40321.2
HE4+CA125 (ROMA Değerlendirme sonucu dahil)55441.65
Helikobakter dışkı antijeni (HpSA)23184.69
Helikobakter pilori IgA20160.6
Helikobakter pilori IgG20160.6
Helikobakter pilori üreaz testi (biyopsiden)25200.75
Hemoglobin elektroforezi20160.6
Hemosiderin324.09
Heparin30240.9
Herpes simpleks tip 1 IgG20160.6
Herpes simpleks tip 1 IgM20160.6
Herpes simpleks tip 2 IgG20160.6
Herpes simpleks tip2 IgM20160.6
Hidroksibütirat dehidrogenaz, alfa (HBDH)972.27
Hidroksiindolasetik asit, 5-(HIAA)15120.45
Hidroksiprogesteron, 17-15120.45
Hidroksiprolin20160.6
Histamin29232.87
Histoplasma antijeni30240.9
Histoplasma antikoru15120.45
HIV İlaç Direnç Testi1901525.7
Homogentisik asit (FeCl3 ile)324.09
Homogentisik asit (İTK ile)18144.54
Homosistein20160.6
Homosistin756.21
Homovanilik asit (HVA)14112.42
HPV DNA40321.2
HPV Genotiplendirme120963.6
Hs-CRP1296.36
Human Plasental Laktojen (hPL)18144.54
Hyaluronik asit düzeyi48385.44
İdrar tahlili (strip ve mikroskopi) (bilirubin, glukoz, hemoglobin, ketonlar, lökositler, nitrit, pH, protein, yoğunluk, ürobilinojen ve bu bileşenlerin herhangi bir sayıda içeren dip stick veya tablet halindeki reaktifleri kullanarak)432.12
İdrarda gebelik testi432.12
IgA1080.3
IgA alt grupları35281.05
IgD1080.3
IgE15120.45
IGFBP-325200.75
IgG1080.3
IgG alt gruplar (her biri)15120.45
IgG indeksi15120.45
IgM1080.3
İdrar dansitesi (idrar)324.09
İdrarda redüktan madde (idrar)540.15
İlaç düzeyi (her bir ilaç için)17136.51
İlaç düzeyi (HPLC)30240.9
Imatinib60481.8
Immunoreaktif Tripsin (IRT)15120.45
İmmün kompleks; C1q, C1r, C1s, C4 bağlayıcı protein (her biri)15120.45
İmmünelektroforez50401.5
İmmünfenotiplendirme85682.55
İmmünfiksasyon elektroforezi50401.5
Influenza A virus IgA20160.6
Influenza A virus IgG20160.6
Influenza A virus IgM20160.6
Influenza A+B antijeni25200.75
Influenza B virus IgA20160.6
Influenza B virus IgG20160.6
Influenza B virus IgM20160.6
İnhalent alerjenler (phadiatop)33264.99
İnhibin A20160.6
İnhibin B45361.35
İnsülin15120.45
İnsülin antikoru20160.6
İnterleukin (1, 2, 6, 8, 10) (her biri)30240.9
İnterleukin 2 reseptör antikoru35281.05
İnterleukin 28-B RT-PCR1451164.35
İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç75602.25
İyot (idrarda)15120.45
İzositrat dehidrogenaz1080.3
Kabakulak (Mumps) IgG20160.6
Kabakulak (Mumps) IgM20160.6
Kadmiyum (AAS ile)40321.2
Kalprotektin (dışkıda)25200.75
Kalsitonin23184.69
Kalsiyum648.18
Kalsiyum, iyonize972.27
Kamfilobakter jejuni IgA25200.75
Kamfilobakter jejuni IgG25200.75
Kamfilobakter jejuni IgM25200.75
Kan gazları; pH, pCO2, pO2, HCO3 (hesaplanmış O2 satürasyonu dahil) parametrelerinin herhangi bir kombinasyonu20160.6
Kan grubu (ABO)+Rh432.12
Kan pH648.18
Kan sayımı (en az 18 parametre)13104.39
Kan yayması, periferik648.18
Kanama zamanı324.09
Kandida albikans IgA20160.6
Kandida albikans IgG20160.6
Kandida albikans IgM20160.6
Kandida antijen ELISA (kantitatif)28224.84
Kappa hafif zincir15120.45
Karbonmonoksit, (karboksihemoglobin)1080.3
Karoten (b-karoten)30240.9
Karsinoembriyojenik antijen (CEA)20160.6
Katekolaminler23184.69
Keton cisimleri, idrar324.09
Keton cisimleri, serum324.09
Ketosteroidler, 17-(17-KS) , total15120.45
Kızamık (Rubeola) IgG20160.6
Kızamık (Rubeola) IgM20160.6
Kinidin20160.6
Klor432.12
Klozapin30240.9
Kobalt (AAS ile)40321.2
Koksaki virus IgA25200.75
Koksaki virus IgG25200.75
Koksaki virus IgM25200.75
Koksidioidez antikoru20160.6
Koksiella burnetii (Faz 1) IgA25200.75
Koksiella burnetii (Faz 1) IgG25200.75
Koksiella burnetii (Faz 2) IgA25200.75
Koksiella burnetii (Faz 2) IgG25200.75
Kolesterol, serum, total432.12
Kolinesteraz648.18
Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)40321.2
Kollajen epinefrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)40321.2
Kollajen Tip I C terminal36289.08
Kompleman C3, 4 (her biri)1080.3
Konfirmasyon (Doğrulama) testleri (Borrelia, Bordetella, Sifiliz, Helikobakter, Parvovirus, EBV, Yersinia IgA-IgG-IgM ), herbiri38305.14
Koproporfirin15120.45
Kortizol20160.6
Kortizol, serbest18144.54
Koryonik gonadotropin, beta subünitesi (b-hCG)15120.45
Koryonik gonadotropin, idrar (Beta HCG)432.12
Kreatin756.21
Kreatin kinaz (CK) , (CPK) , total972.27
Kreatin kinaz izoenzimleri30240.9
Kreatin kinaz-MB (CK-MB)1296.36
Kreatin kinaz-MB izoenzimi (CK-MB, mass)15120.45
Kreatinin432.12
Kreatinin klirens972.27
Kriyofibrinojen432.12
Kriyoglobulin432.12
Krom (AAS ile)40321.2
Kromogranin A30240.9
Ksiloz emilim testi17136.51
Kurşun (AAS ile)30240.9
Kurşun, saç (AAS ile)32256.96
Kültür, aerob (boğaz, idrar, balgam, burun, dışkı, vajen, konjonktiva, kulak, kateter, vücut-eklem sıvıları, yara-pü, üretral akıntı vb)864.24
Kültür, aerob, BOS1080.3
Kültür, aerob, diğer (brucella, ureaplasma, mycoplasma, legionella, chlamydia, safra, kemik İliği, campylobacter, vibrio)1080.3
Kültür, aerob, kan, manuel864.24
Kültür, aerob, kan, otomatize1296.36
Kültür, anaerob (kateter, vücut sıvıları, yara, bronkoalveoler lavaj vb)1080.3
Kültür, anaerob, kan, manuel1080.3
Kültür, anaerob, kan, otomatize15120.45
Kültür, anaerob, manuel1080.3
Kültür, anaerob, otomatize15120.45
Kültür, fungal, manuel1080.3
Kültür, mikobakteri, manuel15120.45
Kültür, mikobakteri, otomatize25200.75
Kültür, parazit (leishmania, trichomonas, entamoeba histolytica)15120.45
Laktat (Laktik asit)1080.3
Laktat dehidrogenaz (LD) , (LDH)972.27
Laktat dehidrogenaz izoenzim elektroforezi35281.05
Laktoz intolerans testi (biyopsiden)45361.35
Lambda hafif zincir15120.45
Lamotrigine18144.54
LDL kolesterol972.27
LE hücresi540.15
Legionella antijeni25200.75
Legionella pneumophila IgG23184.69
Legionella pneumophila IgM23184.69
Leishmania hemaglütinasyon18144.54
Leishmania IgG30240.9
Lenfoma paneli75602.25
Lenfosit alt grupları (immünfenotiplendirme)85682.55
Leptin50401.5
Leptospira aglutinasyonu20160.6
Leptospira IgG24192.72
Leptospira IgM24192.72
Lesitin-sfingomiyelin oranı (L/S oranı), amniyon sıvısında20160.6
Levetiracetam30240.9
Lidokain25200.75
Lipaz972.27
Lipoprotein (lipid) elektroforezi15120.45
Listeria grup aglutinasyon1296.36
Lityum1296.36
Lizozim23184.69
Lökosit alkalen fosfataz23184.69
Lösemi paneli75602.25
Lösin aminopeptidaz (LAP)1296.36
Lp (a)30240.9
Lupus antikoagülanları23184.69
Luteinizan hormon (LH)15120.45
Magnezyum1080.3
Majör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her biri)17136.51
Makroglobulin, alfa-218144.54
Makroprolaktin tarama testi26208.78
Mangan (AAS ile)40321.2
Melatonin48385.44
Mesane kanseri antijen testi ImmunoCyt (IFA) (idrarda m344, LDQ ve CEA antijen tespiti)1451164.35
Metabolik tarama genişletilmiş panel (Tandem MS yöntemiyle)30240.9
Metadon (idrarda)1296.36
Metamfetamin (İdrarda)1296.36
Metanefrin20160.6
Methemoglobin1080.3
Metilmalonik asit60481.8
Metotreksat40321.2
Mezotelyoma Kanser Antijeni Testi (Mezomark)46369.38
Mide suyu analizi (HCL-serbest, total asidite, pH)1080.3
Mikroalbumin15120.45
Mikroglobulin, beta-215120.45
Minör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her biri)20160.6
Miyelin basic protein, BOS18144.54
Miyoglobin30240.9
Molibden (AAS ile)40321.2
Mukopolisakkaritler (her biri)15120.45
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (7-15 etken)1751405.25
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (16-100 etken)2502007.5
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (en az 100 etken üzeri)3502810.5
Mycoplasma pneumoniae IgG20160.6
Mycoplasma pneumoniae IgM20160.6
Myeloperoksidaz (MPO)20160.6
N-Asetil glukozaminidaz (NAG)15120.45
Nazal smear648.18
NEFA (Non-esterified fatty acids)18144.54
Neonatal TSH15120.45
NEUROMYELITIS OPTICA IgG75602.25
Nikel (AAS ile)40321.2
Nitroblue tetrazolyum boyama testi1080.3
NMDA Reseptör Antikoru75602.25
Norepinefrin20160.6
Normetanefrin20160.6
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Hu)35281.05
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Ri)35281.05
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Yo)35281.05
Nöron spesifik enolaz (NSE)35281.05
Nörovirüs Antijen35281.05
NTx (N-Telopeptit)35281.05
Nükleer matriks protein NMP 2235281.05
Nükleotidaz 5’-1296.36
Oksalat, idrar20160.6
Oligoklonal bant50401.5
Orak hücre testi (sickling)432.12
Organik asit profili20160.6
Osmolalite15120.45
Osmotik frajilite1080.3
Osteokalsin30240.9
Over Antikor20160.6
Pankreatik elastaz 1, dışkı40321.2
Pankreatik elastaz 1, serum30240.9
Parainfluenza virus 1, 2, 3 IgA25200.75
Parainfluenza virus 1 IgG25200.75
Parainfluenza virus 2 IgG25200.75
Parainfluenza virus 3 IgG25200.75
Parakoksidioidez antikoru20160.6
Parathormon (PTH)23184.69
Parvovirüs B 19 IgG30240.9
Parvovirüs B 19 IgM30240.9
Plazmodyum Antijen Testi13104.39
Pepsinojen 145361.35
Pepsinojen 245361.35
PCR ile SARS etkeni100803
Periferik yayma648.18
pH648.18
Pıhtı lizis zamanı324.09
Pıhtı retraksiyonu324.09
Pıhtılaşma zamanı324.09
Pirüvat15120.45
Pirüvat kinaz15120.45
Plazmin15120.45
Plazminojen15120.45
Pnömokok Antikorları IgG20160.6
Polyoma JCV ve BKV PCR60481.8
Porfirinler18144.54
Porfobilinojen1296.36
Potasyum432.12
Prealbumin15120.45
Pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A)23184.69
Pridinolin20160.6
Pristanik Asit40321.2
Progesteron15120.45
ProGRP25200.75
Prokalsitonin25200.75
Prokollagen23184.69
Prolaktin (PRL)15120.45
Prostat spesifik antijen (PSA)20160.6
Prostat spesifik antijen (PSA), serbest20160.6
Protein Binding Globulin ( Erken sepsis markerı)38305.14
Protein C aktivitesi23184.69
Protein C, antijen23184.69
Protein elektroforezi15120.45
Protein S aktivitesi23184.69
Protein S, antijen23184.69
Protein, idrar1296.36
Protein, total648.18
Protoporfirin, eritrosit, kantitatif25200.75
Protrombin zamanı648.18
Psödokolinesteraz1080.3
Redüktan madde, dışkı432.12
Renin23184.69
Retikülosit sayımı864.24
Retinol Binding Protein (RBP)13104.39
RF, kantitatif972.27
Romatoid faktör IgG20160.6
Romatoid faktör IgM20160.6
Romatoid faktör IgA20160.6
Rh alt grupları CDE25200.75
Ristosetin kofaktör (Von Willebrand faktör aktivitesi)20160.6
Rivalta324.09
Rose Waaler testi540.15
RSV DFA23184.69
RSV IgA18144.54
RSV IgG20160.6
RSV IgM20160.6
Rubella IgG, avidite20160.6
S-100 protein düzeyi20160.6
Safra asitleri, total15120.45
Salisilat756.21
Salmonella grup aglutinasyon (her biri)324.09
SCC Ag45361.35
Schistosoma mansomi IgG (Bilhariozis)30240.9
Sedimentasyon324.09
Seks hormonu bağlayıcı globülin (SHBG)23184.69
Selenyum40321.2
Selenyum, eritrosit70562.1
Semende vital inceleme756.21
Serbest T313104.39
Serbest T413104.39
Serbest Kappa Lambda Hafif Zincir40321.2
Serotonin30240.9
Seruloplazmin1296.36
Serum amiloid A protein18144.54
Sialik asit15120.45
Siklosporin20160.6
Sistatin C16128.48
Sistin15120.45
Sitoplazmik antikor (Anti Sm)23184.69
Sitrat, idrar1080.3
SkMA IFA (Skeletal Muscle Antigens)25200.75
sLDL kolesterol (small-dens LDL kolesterol)44353.32
Sodyum432.12
Soğuk aglutinasyon972.27
Somatomedin C (IGF-1)20160.6
Somatotropin23184.69
Sorbitol dehidrogenaz972.27
Sperm HOS testi25200.75
Sperm mar testi (Anti sperm antikor)direkt20160.6
Sperm yıkama, hazırlama (kanül ile)45361.35
Sperm yıkama, hazırlama (kanülsüz)40321.2
Spermiyogram, Kruger1080.3
Spermiyogram (otomatize)20160.6
Spesifik IgE, miks alerjen (her biri)15120.45
Sporothrix antikoru20160.6
Sterkobilinojen, dışkı648.18
Strep A antijen testi1080.3
Strep B antijen testi15120.45
Superoksit dismutaz1296.36
Sükroz hemoliz testi15120.45
Sülfat864.24
Swap testi1080.3
Şeker, kromotografik20160.6
T3, total13104.39
T4, total13104.39
Tüberküloz IGRA Test ( T-SPOT.TB veya Quantiferon)75602.25
Tacrolimus50401.5
Taş analizi, üriner sistem1296.36
TCA20160.6
Tenia solium IgG (Sistiserkozis)25200.75
Teofilin15120.45
Ter testi15120.45
Testosteron, serbest20160.6
Testosteron, total15120.45
Tetanoz Antikoru IgG20160.6
Tiroglobulin (Tg)20160.6
Tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO)15120.45
Tiroid stimülan hormon (TSH)15120.45
Tiroksin bağlayıcı globülin (TBG)15120.45
Tobramisin15120.45
Toksoplasma hemaglütinasyon15120.45
Toksoplasma IgA16128.48
Toksoplasma IgG16128.48
Toksoplasma IgM16128.48
Toksoplasma, IgG avidite20160.6
Total antioksidan kapasite20160.6
Toxocara canis antikoru30240.9
Transferrin15120.45
Transkortin (kortizol bağlayıcı globülin)23184.69
Treponema pallidum IgG20160.6
Treponema pallidum indirekt hemaglütinasyon15120.45
Trichinella spiralis IgG30240.9
Trigliserit540.15
Tripsin, dışkı756.21
Trichomonas antijeni15120.45
Trombin zamanı1080.3
Trombosit antikoru50401.5
Troponin I, T (her biri)20160.6
TSH reseptör antikoru25200.75
Tubuler fosfor reabsorbsiyonu (TRF) serum+idrar30240.9
Tüberküloz kültürü (MGIT)35281.05
Tüberküloz PCR1251003.75
Tümör M2-PK40321.2
Üropepsinojen20160.6
Üre nefes testi25200.75
Üre nitrojeni, kan (BUN)432.12
Üre nitrojeni, klirens (maksimal veya standart)648.18
Ürik asit540.15
Ürobilinojen324.09
Üroporfirin15120.45
Valproik asit15120.45
Vanilmandelik asit (VMA)15120.45
Vankomisin20160.6
Varicella zoster IgA20160.6
Varicella zoster IgG20160.6
Varicella zoster IgM20160.6
VZV PCR75602.25
Vasoaktif intestinal polipeptit (VIP)65521.95
VDRL, kalitatif756.21
VDRL, kantitatif1080.3
Vigabatrin23184.69
Vitamin A (retinol)30240.9
Vitamin B1 (tiamin)30240.9
Vitamin B1215120.45
Vitamin B2 (riboflavin)30240.9
Vitamin B6 (pridoksin)30240.9
Vitamin C25200.75
Vitamin D (25-OH)30240.9
Vitamin D3 (1, 25 (OH) 2)30240.9
Vitamin E30240.9
Vitamin H (Biotin)46369.38
Vitamin K30240.9
Vitamin-PP (Nikotinamid)75602.25
VLDL kolesterol648.18
Von Willebrand faktör20160.6
Weil Felix756.21
Weinberg reaksiyonu756.21
Wright (Brucella aglutinasyon, tüp)972.27
Yağ absorbsiyonu432.12
Yenidoğan metabolik tarama testi30240.9
Yersinia IgA28224.84
Yersinia IgG28224.84
Yersinia IgM28224.84

7.00001FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONBirimKdv HariçKdv Dahil (%8)
7.00794YÜZEYEL SOĞUK-SICAK UYGULAMALARI   
7.01587Sıcak-soğuk paket uygulaması432.1234.69
7.0238İnfraruj432.1234.69
7.03173Parafin432.1234.69
7.03966Fluidoterapi864.2469.38
7.04759DERİN ISITICILAR   
7.05552Ultrason648.1852.03
7.06345Kısa dalga diatermi1080.3086.72
7.07138Mikrodalga diatermi (radar)1080.3086.72
7.07931Manyetik alan tedavisi1080.3086.72
7.08724Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT), (bir bölge için en fazla 5 seans uygulanır), seansı30240.90260.17
7.09517Ultraviyole (lokal, genel)540.1543.36
7.1031ELEKTROTERAPİ   
7.11103Alçak ve orta frekanslı akımlar (galvani, faradi, TENS, diadinami, interferans, vb)540.1543.36
7.11896Lazer terapi648.1852.03
7.12689Vakum ile elektroterapi648.1852.03
7.13482İYONTOFOREZ   
7.14275Ultrason veya elektroterapi ile864.2469.38
7.15068STİMÜLASYON TEDAVİSİ   
7.15861Elektrik akımı ile motor nokta kas stimülasyonu (faradi akım vb)756.2160.71
7.16654Elektrik akımı ile kuvvetlendirme programları (atrofi ve spastisite tedavisi, compex vb)1080.3086.72
7.17447EMG biofeedback1080.3086.72
7.1824FES (Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu)15120.45130.09
7.19033HİDROTERAPİ   
7.19826Çalkantılı su banyosu (Hubard tank, whirlpool)864.2469.38
7.20619Havuz tedavisi1080.3086.72
7.21412Balneoterapi ve Fango uygulamaları, genel1080.3086.72
7.22205Balneoterapi ve Fango uygulamaları, lokal648.1852.03
7.22998Özel banyolar (kükürt, inhalasyon, vb)864.2469.38
7.23791MASAJ-MANİPÜLASYON-TRAKSİYON   
7.24584Klasik masaj, bölgesel648.1852.03
7.25377Klasik masaj, genel864.2469.38
7.2617Konnektif doku masajı1080.3086.72
7.26963Spinal manipülasyon, seansı 30240.90260.17
7.27756Yumuşak dokuda manipülatif uygulamalar (miyofasiyal germe)1080.3086.72
7.28549Traksiyon864.2469.38
7.29342Teypleme (taping malzeme dahil)15120.45130.09
7.30135ÖZEL ENJEKSİYONLAR   
7.30928Eklem içi enjeksiyon/aspirasyon, tüm eklemler20160.60173.45
7.31721Eklem lavajı, tüm eklemler20160.60173.45
7.32514Ağrılı nokta enjeksiyonu (spesifik, tetik nokta, miyofasiyal).15120.45130.09
7.33307Yumuşak doku enjeksiyonu (tuzak nöropati, tendinit)20160.60173.45
7.341Akupunktur, seansı15120.45130.09
7.34893Sinir blokları, periferik/dijital30240.90260.17
7.35686Faset eklem enjeksiyonu (servikal/torakal/lomber), tek eklem100803.00867.24
7.36479Faset eklem enjeksiyonu, ilave her eklem50401.50433.62
7.37272Botulinum toksini (botoks vb) enjeksiyonu, tek bölge, ilaç hariç100803.00867.24
7.38065Botulinum toksini (botoks vb) enjeksiyonu, iki bölge, ilaç hariç1501204.501300.86
7.38858BASINÇLA PERİFERİK DOLAŞIM TEDAVİSİ   
7.39651Vasotraine, intermittan kompresyon terapi1080.3086.72
7.40444TEMEL EGZERSİZLER   
7.41237ROM egzersizi (eklem hareket açıklığı egzersizi)648.1852.03
7.4203Kas kuvvetlendirme egzersizi648.1852.03
7.42823Postür egzersizleri648.1852.03
7.43616Germe egzersizleri634.5037.26
7.44409Lomber stabilizasyon egzersizleri1080.3086.72
7.45202Monitörizasyon altında aerobik egzersiz15120.45130.09
7.45995Gözetmeli grup egzersizi864.2469.38
7.46788ÖZEL HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON AMAÇLI EGZERSİZLER   
7.47581Skolyozda üç boyutlu egzersiz ve rehabilitasyon20160.60173.45
7.48374Solunum rehabilitasyonu amaçlı egzersiz (postural drenaj+manuel uyarma)15120.45130.09
7.49167Kardiyak rehabilitasyon amaçlı egzersiz20160.60173.45
7.4996Artroplasti rehabilitasyonu amaçlı egzersiz20160.60173.45
7.50753Ortopedik rehabilitasyon amaçlı egzersiz (çapraz bağ, kırık sekeli, menisektomi)20160.60173.45
7.51546Multipl skleroz rehabilitasyonu ve egzersizi25200.75216.81
7.52339Parkinson rehabilitasyonu ve egzersiz20160.60173.45
7.53132Kas hastalıklarında egzersiz20160.60173.45
7.53925Serebro vasküler olayda egzersiz uygulamaları (PNF, Brunstroom, Bobath, vb)25200.75216.81
7.54718Spinal kord lezyonunda rehabilitasyon uygulamaları30240.90260.17
7.55511Polio’da rehabilitasyon ve egzersiz20160.60173.45
7.56304Brakiyal pleksus rehabilitasyonu20160.60173.45
7.57097Serebral palside rehabilitasyon ve egzersiz (özel egzersiz, Vojta, vb)25200.75216.81
7.5789Travmatik beyin hasarında rehabilitasyon ve egzersiz25200.75216.81
7.58683Ampüte rehabilitasyonu20160.60173.45
7.59476El rehabilitasyonu egzersizi (RA vb)15120.45130.09
7.60269Majör eklem replantasyonu rehabilitasyonu25200.75216.81
7.61062Parmak replantasyonu rehabilitasyonu15120.45130.09
7.61855Tek tendon sinir rehabilitasyonu15120.45130.09
7.62648Multipl tendon/multipl sinir rehabilitasyonu20160.60173.45
7.63441Lenfödem kompleks boşaltıcı tedavi ve bandajlama30240.90260.17
7.64234Havuzda terapistle egzersiz, bireysel20160.60173.45
7.65027Havuzda terapistle egzersiz, grup20160.60173.45
7.6582DİĞER   
7.66613Devamlı pasif hareket ile egzersiz (CPM)15120.45130.09
7.67406İzokinetik egzersiz (cybex vb)25200.75216.81
7.68199Rehabilitasyon amacı ile kullanılan yardımcı cihaz eğitimi (özel donanımlı, tekerlekli sandalye, adaptif teknoloji kullanımı)15120.45130.09
7.68992Mesleki rehabilitasyon15120.45130.09
7.69785Protez eğitimi15120.45130.09
7.70578Kinetik ve kinematik bilgisayar destekli yürüme analizi50401.50433.62
7.71371Yürüme analizi 20160.60173.45
7.72164Ayak taban basıncı değerlendirilmesi20160.60173.45
7.72957Konuşma terapisi, seansı20160.60173.45
7.7375Bel okulu15120.45130.09
7.74543Boyun okulu15120.45130.09
7.75336İş uğraşı tedavisi15120.45130.09
7.76129EMG LABORATUVARI İNCELEMELERİ   
7.76922Ameliyatta uyarılmış potansiyeller monitörizasyonu3502810.503035.34
7.77715İşitsel beyinsapı UP (BAEP)100803.00867.24
7.78508Motor uyarılmış potansiyeller (MEP)90722.70780.52
7.79301P 30060481.80520.34
7.80094Somatosensoryel UP (SEP)90722.70780.52
7.80887Vizüel UP (VEP)80642.40693.79
7.8168EMG, mononöropati50401.50433.62
7.82473EMG, genel100803.00867.24
7.83266Anal sfinkter incelemesi100803.00867.24
7.84059Diyafram EMG100803.00867.24
7.84852Larengeal EMG100803.00867.24
7.85645Sinir yakını metodu ile çalışma1501204.501300.86
7.86438Bulbokavernöz refleks100803.00867.24
7.87231Göz kırpma refleksi50401.50433.62
7.88024Egzersiz testi50401.50433.62
7.88817Hareket bozukluğu incelemesi100803.00867.24